Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skräpplockardag

Skapad 2020-05-06 19:44 i Förskola på tur Bollnäs
Vi ska ha en skräpplockardag då barnen plockar skräp i i förskolans närområde.
Förskola
Håll Sverige Rent

Innehåll

Mål

Förskola på tur ska arbeta så att värdegrunden uttrycker det etiska förhållningssätt som präglar verksamheten. Omsorg om och hänsyn till andra människor, djur och natur, liksom rättvisa och jämställdhet samt egna och andras rättigheter ska lyftas fram och synliggöras i verksamheten. En viktig uppgift är att lägga grunden och förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta och viljan att värna om vår miljö är värden som förskolan ska hålla levande i arbetet med barnen.

 

 

Syfte

Syftet är att förskolan ska uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse i andra människors situation, och att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. 


Nuläge

Vi ska ha en skräpplockardag 

Vi pratar om allemansrätten och vad den innebär 

vi pratar om varför man inte får kasta skräp i naturen 

Varje barn får varsin plasthandske och en plastpåse när vi ska gå ut i närområdet och plocka skräp.

Efter genomförd skräpplockardag får alla barn varsitt diplom 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: