Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Novell åk 8ABCD sv/sva

Skapad 2020-05-06 20:31 i Stenhammarskolan 7-9 Flen
Du ska få kunskap i textgenren novell och lyssna, se och sedan skriva en egen novell med temat: MÅL I LIVET
Grundskola 8 Svenska Svenska som andraspråk
Vecka 9-16 kommer vi att arbeta med temaområdet "noveller." Temat går ut på att bekanta sig med litterära och dramaturgiska begrepp, att läsa en novell samt att skriva en egen novell som slutexamination. Sen ska du ge kamratrespons och till sist sätta in din novell i en presentation och arbeta med layout, bild och välja ett musikstycke du kopplar ihop med innehållet i din novell.

Innehåll

Följande punkter bör gås igenom innan novellen skrivs:

 • Huvudhandlingen – Vad ska novellen handla om? Denna handling blir den ”röda tråden” i novellen. Håll dig till denna handling utan större sidospår.

 • Titel – när du vet vad novellen ska handla om kan du börja fundera på en titel. Kommer du inte på någon direkt kan du hitta på en senare i skrivandet.

 • Rollfigurer – Kom fram till vilka rollfigurer som ska finnas med. Tänk på att det ska vara intressanta personer som fångar läsarens intresse.

 • Miljö – Var utspelar sig novellen? Se även här till att välja en miljö som du beskriver och ger liv. Det underlättar att ta en miljö som du känner väl till, då blir det lättare att göra en bra beskrivning.

 • Budskap – En novell måste inte ha ett budskap, men det kan göra den mer intressant för läsaren. Det kan också underlätta när du ska skriva slutet om du har ett budskap som du vill föra fram.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Sv  7-9

Matriser

Sv SvA
Kunskapskrav Svenska och Svenska som andraspråk - åk 8

Ej godtagbara kunskaper
E
C
A
Skriva - en novell och med språkriktighet
Uppfyller inte grundläggande krav i att skriva en novell utifrån den texttypen samt att visa godtagbara förmågor i stavning och skrivregler.
Eleven kan skriva olika sorters texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och struktur.
Eleven kan skriva olika sorters texter med relativ god språklig variation, utvecklad textbindning samt i utvecklad anpassning till texttyp, språkliga normer och struktur.
Eleven kan skriva olika sorters texter med god språklig variation, välutvecklad tetxbindning samt i huvudsak väl anpassning till texttyp, språkliga normer och struktur.
Berättande text
Behov av att utveckla innehållet mera
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Bearbetning av text - ge kamratrespon och berarbeta egna texten
Inte gett respons på en kamrats text
...och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
...och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett fungerande sätt.
...och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Ny aspekt
Förstärka texten med att kombinera novellen med bild och musik
Har inte kombinerat novellen med bild och musik
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: