Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djur i den svenska skogen

Skapad 2020-05-06 20:41 i Stentägtskolan Söderhamn
Vi arbetar med svenska djur och däggdjur som finns i våra skogar.
Grundskola F – 3 NO (år 1-3) Svenska som andraspråk Svenska
Vi lär oss om djur som finns i Sveriges skogar.

Innehåll

Känner du igen våra vanligaste djur?

 

I undervisningen ska du...

få läsa texter tillsammans om gnagare, rovdjur och hjortdjur.

få se filmer om olika djur.

få lära dig hur du samlar fakta om ett djur.

få lära dig flera expertord om djur

få lära dig hur man skriver en faktatext.

få skriva en faktatext med klassen.

få skriva en faktatext med din skrivkompis.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  SvA   1

Matriser

NO Sv SvA
Svenska skogsdjur

Skogsdjur

Aspekter
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Namnen på våra vanligaste skogsdjur
 • NO   3
Jag kan namnen på minst 5 skogsdjur.
Jag kan namnen på minst 7 skogsdjur.
Jag kan namnen på minst 10 skogsdjur.
Klassificera några vanliga djur efter djurfamilj.
 • NO   3
Jag kan klassificera minst 1 djur efter djurfamilj.
Jag kan klassificera minst 3 djur efter djurfamilj.
Jag kan klassificera minst 5 djur efter djurfamilj.
Redogöra för en näringskedja.
 • NO   3
Jag kan redogöra för något ett djur äter.
Jag kan redogöra för flera saker ett djur äter.
Jag kan redogöra för flera saker ett djur äter. Jag vet även någon fiende djuret kan bli uppäten av.
Skriva en beskrivande rapport.
 • Sv   3
Jag skriver en berättande text med rubrik, klassifikation och flera beskrivningssteg.
Jag skriver en berättande text med rubrik, klassifikation och flera beskrivningssteg där jag använder flera expertord.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: