Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Natur, djur och insekter i skogen och vår närmiljö

Skapad 2020-05-06 22:16 i 223761 Förskolan Örnen Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Vi har efter att vi reflekterat över hur vi kan arbeta med barnen mer utomhus i dessa coronatider sett ett intresse för djur insekter och natur hos barnen. Vi vill fortsätta utforska detta med barnen i skogsmiljön runt förskolan.

Innehåll

 

 

Datum för upprättande av planen:2020-05-06

 

Beskrivning av barngruppen vad gäller antal barn, barnens åldrar etc.:

15 barn i åldern 1-2 år

 

Vad är det vi vill att barnen ska lära sig i projektet/undervisningen?

 Vi vill utforska djur, insekter och naturen i vårt närområde. Vi vill att barnen ska få uppleva naturen tillsammans och med oss pedagoger. Vi vill också ge barnen möjlighet att röra sig och utmana sin motorik i den utemiljö och med de utmaningar som skogsmiljön ger barnen. Vi vill också lära barnen att en behöver vara rädd om naturen och dess invånare. 

Vilket/vilka läroplansmål utgår vi från?

Här går ni längst ner på sidan, trycker på "Läroplan" och trycker därefter på berörda läroplansmål.

Välj max 3 mål, ni ska kunna återkoppla till den sen i era slutsatser och analys av projektet.

 

Vilken/vilka artiklar i FN:s barnkonvention kommer vi att arbeta med i projektet och på vilket sätt?

https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten

Följ länken så kommer ni till barnkonventionen.

 

Varför vill vi att barnen ska lära sig just det här?

 vi har sett att barnen visat intresse för insekter och djur i skogen som är runt förskolan samt på gården. Myror, humlor och ekorrar samt fåglar. Vi ser att många barn utmanar sin motorik inne och på gården och vi vill ge dem ytterligare möjligheter i skogsmiljön. 

Hur vill vi att barnen ska lära sig det här?

Vi kommer gå ut i skogen och se vad vi hittar och undersöka det tillsammans med barnen. Vi har också beställt en bokpåse om natur djur och insekter från biblioteket som vi kan läsa och titta i tillsammans. Vi kommer också sjunga och ramsa om skogens djur och insekter. Vi kommer röra oss och gå i den ojämna terräng som skogen erbjuder och hjälpa barnen att utveckla sin motorik i skogens miljö. 

 

 Gör en grovplanering för:

 • när undervisningen ska ske  under veckan. Vi kommer gå till skogen bakom förskolan några gånger i veckan både i mindre grupper och i helgrupp. På samlingen kommer vi prata om att djuren och insekterna vi sjunger om bor i skogen. Vi kommer läsa och titta i böcker när vi kommer in på fm och efter vilan.  
 • vem som ska hålla i undervisningen. Tess och Mikaela
 • möjliga miljöer/platser där undervisningen ska bedrivas. Skogen runt förskolan, inne på avdelningen.
 • material som understödjer barnens lärande i projektet. Böcker om skogens djur och insekter. Fotoböcker med dokumentation av skogsbesöken. Bilder på djur och insekter i fotoböcker.   

Kopplingar till läroplanen

 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: