Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pollux v 19 - Hämta en kompis

Skapad 2020-05-07 07:51 i 093431 Förskolan Vega Tolv Stockholm Norrmalm
Förskola
Vi utvecklar våra rörelselekar.

Innehåll

 

Inför undervisningstillfället

 

 

 

Lärandefokus

 

Förståelse: Vad ska barngruppen förstå efteråt?

Turtagning - att vi tillsammans är en grupp - inkludera alla 

 

 

Förmågor: Vilka förmågor ska barngruppen utveckla?

Att inkludera alla samtidigt som vi utmanar oss på olika rörelsemoment.

 

Vad ska barnen få möta för uppgift/aktivitet?

Hämta en kompis - en lek där vi tillsammans ser till att alla våra Polluxvänner kommer över från en sida till en annan. Detta i stigande svårighetsgrad. 

 

Pedagogisk dialog

 

Under undervisningstillfället vilka frågor ska vi ställa för att skapa pedagogisk dialog?

Vad behöver vi göra för att klara uppdraget att få över alla våra vänner från en sida till en annan. Hur kan vi göra?

 

Tidigare erfarenheter, ex vad tror ni ska hända och varför?

Fler av barnen vill bara hämta sina bästa kompisar. Vi vill skapa en förståelse för att vi alla är vänner och kan ha roligt tillsammans samtidigt som vi rör på oss. Vi kommer att utveckla denna lek med material som rockringar, snören, koner mm. Flytta fokus från "bästa kompisen" till fysisk utmaning och rolig lek.

 

Utveckling, ex vad tänker ni nu, vad lärde ni er, vad tänkte ni i början?

 

 

 

Denna del klipper du/ni ut och klistrar in och besvarar under delen REFLEKTION

 

 

Individuell reflektion

 

 

Hur tog barnen till sig uppgiften/aktiviteten?

 

 

 

Didaktiska lärdomar

 

Vad tänker jag om mitt bidrag som pedagog?

 

 

Vad gick bra/mindre bra och varför?

 

 

Hur fungerade de valda frågorna?

 

 

Denna/dessa frågor väcktes hos mig under undervisningstillfället:

 

 

 

 

Denna del klipper du/ni ut och klistrar in och besvarar under delen ANALYS

 

Gemensam reflektion i arbetslaget (kollegialt lärande)

 

 

Hur tog barnen till sig uppgiften/aktiviteten? Hur vet vi det?

 

 

Vilket nytt kunnande/nya förmågor hos barnen har vi observerat under/efter undervisningstillfället?

 

 

Hur vet vi att detta kan kopplas till undervisningstillfället?

 

 

Detta lärde vi oss som pedagoger i samband med undervisningstillfället:

 

 

Vilka frågor tyckte vi fungerade bra och mindre bra i förhållande till barnens utforskande?

 

 

Att tänka på till nästa planering:

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö 18
  • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: