Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vattnets kretslopp och vattnets olika former

Skapad 2020-05-07 09:15 i Ugglums skola Partille
Du ska under arbetet få lära dig om vattnets egenskaper och dess former. Vi ska göra enkla experiment.
Grundskola 2 NO (år 1-3)
I det här arbetsområdet kommer du få lära dig mer om vattnets egenskaper och vattnets olika former. Du kommer arbeta med vattnets kretslopp.

Innehåll

Syfte

Vattnets kretslopp: Eleverna ska lära sig hur vattnets kretslopp går till.

Eleverna ska lära sig vattnets olika former : fast, flytande och gas.

Begrepp som du kommer att arbeta med är..

 • fast
 • flytande
 • gasform
 • avdunstning
 • kretslopp

  Viktiga begrepp: 

  Avdunstning: vattnet avdunstar - vattnet omvandlas från flytande form till gas eller ånga form genom värmning.

  Kondensering: vattnet kondensera - vattnet omvandlas från gasform till flytande form genom avkylning.

  Smältning: isen ( vattnet fasta form) smälter - isen omvandlas från fast form till flytande form genom värmning.

  Stelning: vattnet stelnar - vattnet omvandlas från flytande form till fast form genom kylning.

  Metoder och arbetssätt:

  Vi kommer att ha genomgång om vad kommer vi att göra under lektionen.

  Vi kommer att se en film som handlar om vattnets kretslopp och rita en tankekarta

  Vi kommer att göra olika experiment.

  Eleverna ska skriva en faktatext om vattnets kretslopp.

   

  Eleverna ska rita vattnets kretslopp.


  Centralt innehåll

Lgr 11: Eleverna ska lära sig vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.

Kunskapskrav

 Under arbetets gång ska du:

 • berätta om någon egenskap vattnet har
 • delta i samtal i grupp kring vattnets egenskaper
 • enkelt kunna redogöra genom skrift och bild för vattnets kretslopp

Bedömning/dokumentation

Vi bedömer dina förmågor under arbetets gång du ska vara delaktig och aktiv under lektioner.

Vi bedömer din förmåga att förklara vattnets kretslopp. 

Vi bedömer din förmåga att beskriva vattnets olika former :fast, flytande, gas. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: