Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik i förskoleklass 2019-2020

Skapad 2020-05-07 12:16 i Kyrkskolan Flen
Grundskola F Matematik
Under läsåret har du i matematiken på ett lekfullt sätt fått träna på att ramsräkna, laborera, tänka och resonera, jämföra, lösa problem och träna på olika begrepp och vad de innebär.

Innehåll

Strävansmål 

Att på ett lekfullt sätt väcka elevernas intresse för matematiken och för att främja deras matematiska förmåga.

Undervisningens innehåll:

Vi har bl.a. tränat på 

 • att räkna fram- och baklänges
 • att räkna från ett givet tal
 • att använda räkneord (t.ex. genom almanackan)
 • de geometriska formernas namn och egenskaper
 • att sortera på olika sätt (utifrån färg, form, storlek och antal)
 • jämförelseord (t.ex. lång, längre, längst; många, fler, flest)
 • begrepp som dubbelt/hälften
 • tidsbegrepp som t.ex. klockan (hel- och halvtimme) veckodagar, månader och årstider
 • mönster (se och upptäcka, beskriva och fortsätta ett givet mönster)
 • lösa enkla matematiska problem
 • huvudräkning

OBS!

De strävansmål som ej är ifyllda arbetar vi vidare med i åk 1.  

 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
  Lgr11
 • Centralt innehåll
 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
  Lgr11  -
 • Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.
  Lgr11  -
 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
  Lgr11  -

Matriser

Ma
Matematik i förskoleklass

Eleven tränar...
Eleven är på god väg...
Eleven har uppnått...
Känna igen talen 0-10 och deras namn
Räkna från ett givet tal (talen mellan 0-20)
Använda räkneord (första, andra, tredje...)
Dubbelt/hälften
Se och upptäcka olika mönster
Se, följa och fortsätta ett givet mönster
Bygga eget mönster
Sortera och klassificera
Geometriska formers namn och egenskaper (cirkel, triangel, kvadrat och rektangel)
Veckodagarnas namn och ordningsföljd
Vilken månad du är född i
Klockan hel- och halvtimme
Lösa enkla matematiska problem gnm att rita/skriva eller berätta
Kan räkna framåt till
10
20
30 eller mer...
Kan räkna baklänges från
5
12
17
Kan räkna vartannat tal (2, 4, 6 etc.) till
10
18
24
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: