Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska som andraspråk, källkritik - åk 5

Skapad 2020-05-07 14:16 i Slöingeskolan Falkenberg
Grundskola 5 Svenska som andraspråk
Ett arbetsområde integrerat med biologi där du ska hitta trovärdiga källor om din hälsa och kunna resonera om dina val.

Innehåll

Källkritik åk 5

 

Begrepp:  trovärdighet, förstahandskälla och andrahandskälla, motiv, bevis,
manipulera, direkt påverkan, 

 

Fakta:          Du ska känna till att det finns olika typer av källor.

Du ska veta vad en förstahandskälla och en andrahandskälla är.

Du ska kunna skilja på fakta och åsikter.

 

Färdighet:     Du ska kunna söka information från olika källor och visa vilka källor du
har använt.  

 Du ska kunna resonera om källornas användbarhet, det vill säga jämföra källor och beskriva för och nackdelar med dem i förhållande till din uppgift.

 

 

Metod          

Uppmaning:    Så här mår jag bra!

Kriterier:        Efter ha läst, lyssnat och undersökt ska ni på valfritt sätt

presentera tips på vad som är viktigt att tänka på ur ett hälsoperspektiv. Samt motivera dessa. I presentationen ska ni även förklara hur vaccin och penicillin påverkat människan. 

I er presentation ska ni bifoga en bilaga där ni anger källorna, vilka typer av källor ni använder och resonerar kring källornas användbarhet. Ni ska resonera om era tips är argument (fakta) eller åsikt. Ni ska även ange om källorna är i förstahand eller andrahand.

 AKTIVITETER

 

Aktiviteter: Filmserien “Är det sant?”

Arbete kring boken “Bästa värsta nätet”

Genomgångar

Arbetsblad

Kooperativa övningar

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  SvA  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  SvA  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  SvA  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  SvA  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
  SvA  A 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  SvA  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: