Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundsärskolan NO 4-6 Livscykler

Skapad 2020-05-07 14:29 i Berga grundsärskola Uppsala
Grundsärskola 4 – 6 Naturorienterande ämnen
Vad innebär en livscykel? Beskriv djurens och växternas livscykel.

Innehåll

1. Konkretisering av syfte

Förstå mönster i växters och djurs liv. 

2. Undervisningens innehåll 

Gemensamt resonemang om de olika delarna av en livscykel. Titta på film som visar olika typer av livscykler och årstidernas inverkan på växter och djur. 

3. Bedömningsuppgifter

Eleverna kommer att presentera livscykler för varandra. De ska använda ämnesspecifika ord och begrepp för att beskriva livscyklerna. De ska också kunna svara på frågor och delta i resonemang om saker som påverkar livscyklerna. 

Ordlista: frö, gro, rot, stjälk, blad, klorofyll, blomma, kronblad, pistill, ståndare, pollinering, nektar, befruktning, vissna, ruttna, nedbrytare

 

Uppgifter

 • Film: Allt om årstiderna - våren

 • Frågeformulär om växternas livscykel

 • Presentation

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över mönster och strukturer i naturen,
  NO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Livscykler hos några växter och djur.
  NO  1-6
 • Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena för att, till exempel för att samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.
  NO  1-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven ger också några exempel på växters och djurs livscykler och för välutvecklade resonemang om deras överlevnadsstrategier beroende på årstid.
  NO  A 6
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
  NO  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: