Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Literary discussions

Skapad 2020-05-07 14:34 i Södra Ängby skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Engelska
Discussions about texts and novels read in class. The discussions are being held in smaller groups as well as in the whole class.

Innehåll

The discussions will be based on comprehension questions och exercises connected to the texts read.

Uppgifter

  • Literary discussions

Matriser

En
Literary discussion

Ännu inte uppnått mål
E - nivå
C - nivå
A - nivå
Läsförståelse
  • En  7-9
  • En  7-9
Eleven uppfattar delar av innehållet och enstaka detaljer i lättillgängliga texter, men kan inte redogöra för det huvudsakliga innehållet eller diskutera, kommentera det. Eleven har svårigheter att agera utifrån budskap och instruktioner.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. .
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Muntlig interaktion
  • En  7-9
Eleven kan ännu inte muntligt uttrycka sig enkelt, sammanhängande och begripligt. Eleven kan ännu inte anpassa sin interaktion till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Strategier i interaktionen
  • En  7-9
  • En  7-9
Eleven använder få eller inga strategier alls för att lösa problem i den muntliga interaktionen, utan övergår till modersmålet.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: