Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra årskurs 8 VT 2020

Skapad 2020-05-07 15:02 i Vallonskolan Östhammar
Planering till boken Vektor
Grundskola 8 Matematik
Uttryck, räkneregler och ekvationer kommer vi jobba med i det här avsnittet

Innehåll

 

Planering

Vecka 18: Algebra intro med repetition från årskurs 7
Vecka 19-20: Räkneregler och algebraiska uttryck avsnitt 5.1
Vecka 21-22: Ekvationer och olikheter avsnitt 5.2

 

ORDLISTA:

  • Algebra: Ett område inom matematiken där tal och förhållanden mellan tal uttrycks med bokstäver och andra symboler.

  • Variabel: representera ett okänt värde. Skrivs som en bokstav.

  • Konstant: ett fast värde: ex 20 + 5x där 20 är en konstant.

  • Ekvation: Ett påstående som säger att två matematiska uttryck är lika stora (=).

  • Algebraiskt uttryck: beskriver något, en sammanställning av symboler, operationer, men är utan likhetstecken

  • Parentes: ( ): visar att något ”hör ihop”

  • Multiplicera: räknesättet ”gånger” - faktor*faktor = produkt

  • Prövning: när du har löst en ekvation kan du kontrollera att värdet på den obekanta är korrekt genom att sätta in värdet i ekvationens vänster led och/eller höger led.

Uppgifter

  • Exit ticket - räkneregler och algebraiska uttryck

  • Exit ticket - ekvationer och olikheter

Matriser

Ma
Algebra årskurs 8 VT 2020

Nivå 1
Du har ännu inte nått uppställda kunskapskrav
Nivå 1
Du ska i huvudsak
Nivå 2
Du ska relativt väl
Nivå 3
Du ska på ett mycket väl fungerade sätt
Begrepp
Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begreppen.
Förstå de vanliga begreppen inom arbetsområdet (se ordlista).
Förstå och använda de vanliga begreppen inom arbetsområdet. Se vissa samband.
Förstå, använda och kunna förklara de olika begreppen. Dra paralleller och se sambanden mellan dem.
Metod - Räkneregler
Kommutativa lagen Distributiva lagen Faktorera
Kunna multiplicera och faktorera enklare uppgifter till viss del
Kunna arbeta med lagarna med säkerhet på enklare uppgifter.
Kunna multiplicera uttryck med parenteser och potenser
Metod - förenkla algebraiska uttryck
Kunna förenkla uttryck med parenteser. Ex. 7x – (2 + 4x) = 7x – 2 – 4x = 3x – 2
Kunna multiplicera uttryck med parenteser och förenkla dessa.
Kunna förenkla uttryck med flera olika variabler
Metod - ekvationer och olikheter
Kunna lösa enklare ekvationer och olikheter
Kunna lösa ekvationer som har x i båda leden.
Med säkerhet kunna lösa svårare ekvationer och olikheter
Kommunikation
Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Redovisa tankegångar muntligt och skriftligt med uträkningar och resonemang så att de är möjliga att följa. Använda lämpliga symboler och till viss del fungerande metoder. .
Redovisa lösningar på de flesta uppgifter både muntligt och skriftligt så att de går att följa. Använda rätt symboler, enheter och välja lämpliga metoder. Att kunna föra ett resonemang kring problem samt uttrycka sig med matematiska begrepp och termer
Att muntligt kunna redogöra för din uträkning/lösning samt ditt valda tillvägagångssätt. Du använder riktigt matematiskt språk med de korrekta begreppen och termerna. Dina skriftliga redovisningar är tydliga och omfattar olika slags uppgifter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: