Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymden - Fysik

Skapad 2020-05-07 15:03 i Bäckagårdsskolan Halmstad
Grundskola 4 Fysik
Hur skapades allt liv på jorden enligt vetenskapliga forskning? Vilka planeter finns i vårt solsystem och hur uppkom vårt tidssystem med månader och klockan?

Innehåll

Mål med undervisningen:

Utveckla kunskaper om fysikaliska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden

Utveckla perspektiv på utvecklingen av naturvetenskapens världsbild och ges inblick i hur naturvetenskapen och kulturen ömsesidigt påverkar varandra

 

Begrepp inom området:

Himlakroppar

Stjärnor

Solsystem

Big Bang

Svarta hål

Planeterna

Arbetsmetod:

Genomgångar med intresseväckande funderingar om universum

Film

Läsförståelse

Gruppdiskussioner

Enskilt arbete

Redovisning:

Arbetet ska utmynna i en PowerPoint där eleverna i par kommer att göra ett arbete om två planeter utifrån given faktakunskap som PowerPointen ska innehålla.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Fy  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Fy  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • Dessutom beskriver eleven och ger exempel på himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för enkla resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
  Fy  E 6

Matriser

Fy
Rymden - Fysik

Rymden fysik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Textens innehåll
Eleven kan använda information i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning.
Fakta
Eleven beskriver och ger exempel på himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för enkla resonemang.
Eleven förklarar och visar på samband mellan himlakroppars rörelse i förhållande till varandra.
Eleven förklarar och visar på mönster i himlakroppars rörelse i förhållande till varandra.
Tid
Elever för enkla resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
Eleven för utvecklande resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
Eleven för välutvecklade resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
Dokumentation, PowerPoint
Eleven kan göra enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven kan göra utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven kan göra välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: