Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi och världen - genom språk och kommunikation

Skapad 2020-05-07 17:46 i _Förskolan Center Helsingborg
Förskola
Vår gemensamma vision: En förskola som tar vara på ALLA barns lust och nyfikenhet!

Innehåll

Bakgrund (Var är vi?)

Vi kommer att hålla kvar i föregående års verksamhetsmål om språk och kommunikation. Många av våra barn behöver utveckla sitt ordförråd och vi behöver ge barnen så bra förutsättningar som möjligt inför grundskolan.

 

Vart ska vi ( Vad vill vi ska hända?)

Vi vill att erbjuda en utbildning som stimulerar och utmanar varje barns språk och kommunikation. Det förändrade kunnande vi vill se är att varje barn utvecklar ett nyanserat talspråk och ordförråd utefter sin egen förmåga. Flerspråkiga barn ska timuleras och stödjas i sitt modermål.

 

Varför behöver barnen utveckla detta?

Barn har rätt att uttrycka sig på många olika sätt både verbalt och med hjälp av olika uttrycksformer. Barn utvecklar på så vis olika lärprocessor och lärstrategier för förstå sig själv och sin omvärld.

 

Vi har ett stort ansvar för att lägga grunden för barnens språkutveckling. Forskning visar att att tidiga insatser av hög kvalitet är av största vikt för

barnens språkutveckling. Därför är förskolans arbete med läsandet viktig. Vi vet att barns ordförråd är enormt mycket större om man blir läst för i tidig ålder än om man inte blir det.Vi anser att alla barn har rätt att uttrycka sig på många olika sätt med hjälpa av olika verktyg och material. Barn utvecklar på så vis olika lärprocessor och lärstratetiger för förstå sig själv och sin omvärld.

 

Vårt prioriterade mål för läsåret 20/21 är:

 • Alla barn använder litteratur till att samtala,tolka och ifrågasätta samt visar förståelse för textens innehåll.
 • Alla barns åsikter och tankar tar plats i utbildningen.

Kopplingar till läroplanen

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: