Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Programmering av dans

Skapad 2020-05-08 08:58 i Allö förskola Kristianstad
Dansprogrammering
Förskola
Vi skapar en dans genom att programmera rörelser.

Innehåll

PLANERAD UNDERVISNING

1. Barnens behov

Vi ser ett intresse hos barnen där de lyssnar till musik och härmar sångarna i melodifestivalen

2. Mål och syfte från läroplanen

skriv text från läroplanen (kombinera kap.1 och 2)

Lek stimulerar fantasi och inlevelse. Lek kan också utmana och stimulera barnens motorik, kommunikation, samarbete och problemlösning samt förmåga att tänka i bilder och symboler. Därför är det viktigt att ge barnen tid, rum och ro att hitta på lekar, experimentera och uppleva.(sid10)

Utbildningen ska också ge barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens genom att ge dem möjlighet att utveckla en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen.(sid11)

3. Konkretisera mål

Programmera en dans tillsammans med de äldsta barnen där de ger förslag till olika rörelsemönster som vi sedan spelar in på lärplattan.

4. Förväntat lärande

Följa instruktioner

Följa ett mönster.

Skapa en förståelse att detta är programmering.

Röra sig efter mönster och instruktioner. (grovmotorik) och på så vis utföra dansen.

5. Metod

(hur ska vi undervisa barnen, hur når vi barnen)

Vi frågar barnen i grupp vad programmering är. (Förförståelse)

Vi delar in sångtexten i olika färger.

Vi ritar figurer efter barnens förslag till rörelse efter färg. 

Vi programmerar en dans efter musiken till Alla barn

Barnen dansar efter rörelseprogrammet

6. Dokumentation

Spela in dansen

Ped. dokumentation

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: