Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Natur

Skapad 2020-05-08 09:20 i Dalhems förskola Helsingborg
Förskola
Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildning, kunskap samt livslångt lärande.

Innehåll

 De läroplansmål vi kommer att prioritera under vårt Naturtema är..

 ”Förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans (Skolverket 2018:14).

 

 ”Nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära” (Skolverket 2018:14).

 

 ”Förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbarutveckling” (Skolverket 2018:14).


Under den här perioden kommer vi att arbeta Nallebjörnen och Nyckelpigan tillsammans som ett arbetslag. Både pedagoger och barn kommer blandas. I den här perioden kommer vi aktivt att arbeta utifrån hållbarutveckling mot grön flagg som är ett av stadens hållbarhetsmål. Efter barnens uppvisade instressen kommer vi erbjuda skapande aktiviteter i många olika uttrycksformer. Vi tycker att det är viktigt att barnen får utforska och använda alla sina sinnen. 

Inom språk och kommunikation kommer vi att förstärka barnens språkutvecklingen genom TAKK och bildstöd. 

Vi uppmärksammar likabehandlingsplanen genom de vardagliga situationer som uppstår då de genomsyrar vårt arbete. Vi lär barnen att vänta på sin tur, dela med sig och vara en snäll kompis. 

 

Kopplingar till läroplanen

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: