Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tillverka drakar

Skapad 2020-05-08 09:37 i Spängerskolan Kristianstad
Grundskola F – 9
V. 19 -21 tillverkar vi drakar.

Innehåll

 

Mål: Målet med aktiviteten är att eleverna ska tillverka egna drakar, som vi sedan flyger utomhus

Syfte:

 • Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid.
 • Pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéer i handling. 
 • Skapa genom olika estetiska uttrycksformer

Metod: Eleverna tillverkar drakarna själva med material som blompinnar, vita påsar, garn och fisklina. Design är valfri, men vi visar dem hur en drake kan se ut genom prototyp

Hur vet vi om målet är uppnått: Genom diskussioner och stöttning i tillverkningen och vid flygtillfällen av drakarna utomhus

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.
  Gr lgr11
 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
 • Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: