Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SVA åk8 vt20: Sagor, sägner, legender och myter ......

Skapad 2020-05-08 11:24 i Domnarvets skola Borlänge
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
Det var en gång ... Så inleds många klassiska sagor. I detta arbetsområde kommer du att lära känna genren SAGOR och vad som kännetecknar den. Viktiga begrepp är sagor, legender, myter och sägner. Du kommer också att arbeta med att omarbeta och spela upp en klassisk saga.

Innehåll

Pedagogisk planering; Sagor, sägner, legender och myter

Mål:

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

 

Centralt innehåll:

 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare.
 • Skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och skilda delar av världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsvillkor.
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö-och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

 

Arbetsområdets mål: (Vad eleven ska ha lärt sig)

Eleven ska utveckla förmågan att muntligt presentera och agera inför en grupp. Eleven ska också, i samarbete med andra, planera och bearbeta en saga till en pjäs vilken spelas upp inför en grupp elever. Elevernas självförtroende och trygghet kring att prata inför andra ska stärkas. Eleven ska också kunna redogöra för vad en saga, myt, legend och sägen är samt några karaktärsdrag.

Arbetsområdets innehåll:

Litteraturhistoria - Vad är saga, myt, legend och sägen? Kahoot. Avslappningsövningar, improvisationsövningar, beskrivningsövningar (känslor – form – utseende), muntlig redovisning, teater, klassiska sagor mm. 

Material: Arbetshäftet ”Tema sagor och myter”. Klassiska sagor hämtade från ”Sagor vid läggdags”.  

Metod: Eleven kommer att arbeta både individuellt och i grupp. Fokus kommer att vara på muntlig aktivitet.

Examination:

Eleven ska vara aktivt deltagande i lektionsarbetet. Eleven ska vara delaktig i planeringsarbetet kring att bearbeta en saga och därefter spela upp pjäsen. Eleven ska genom ett kahoot kunna visa att denne förstår skillnader/kännetecken för saga, myt, legend och sägen. 

Bedömningskriterier (kriterier/matris kopplat till arbetsområdets mål)

För att nå målen för E ska eleven genomföra/delta aktivt på lektion samt vara aktiv i den examinerande uppgiften där hen får visa sina färdigheter i att uttrycka sig muntligt med ett lämpligt och varierande språk. Kunna redogöra för kännetecken för sagor, myter, legender och sägner.

 

Uppgifter

 • Litteraturhistoria; Kahoot

 • Klassiska sagor; dramatisering

Matriser

SvA
Sagor, sägner, myter och legender

F
E
C
A
KOMBINERA TEXT, ESTETISKA UTTRYCK & MEDIER
 • SvA
 • SvA
 • SvA
 • SvA
Eleven behöver fortsätta träna på att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier för att förtydliga, förstärka och levandegöra texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
SPRÅKLIGA STRATEGIER
 • SvA
Eleven behöver fortsätta träna på att använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Eleven väljer och använder då i huvudsak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Eleven väljer och använder då relativt väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Eleven väljer och använder då väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
MUNTLIGA REDOGÖRELSER
 • SvA
 • SvA
 • SvA
Eleven behöver träna mer på att förbereda och genomföra muntliga redogörelser med en fungerande struktur, innehåller och språk och anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur, innehåll och språk och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur, innehåll och språk och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur, innehåll och språk och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: