Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden, jordens och livets utveckling

Skapad 2020-05-08 14:19 i Vidhögeskolan Varberg
Grundskola 3 SO (år 1-3) Svenska
Vi startar för 4,6 miljarder år sedan vid jordens uppkomst fram till järnåldern.

Innehåll

Lgr 11, Syfte

Träna och utveckla din förmåga att

·      reflektera över begreppen dåtid, nutid och framtid.

·      redogöra för jordens och livets utveckling med hjälp av en tidslinje.

·      delta aktivt i muntliga diskussioner.

·      undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder

 

Centralt innehåll

·      Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.

·      Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.

·      Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.

·      Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.

·      Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

·      Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram

 

Det här kommer du att få undervisning om

 

·   Hur jorden skapades och utvecklades.

·      Livets utveckling på jorden och vad som gjorde det möjligt.

·      Konkret ska vi lära oss om:

- Big bang

- Livet i haven och på land

- Dinosauriernas tid

- De första däggdjuren

- Den första människan

- Istiden, stenåldern, bronsåldern och järnåldern

- Tidslinjer

 

Det här ska du lära dig (mål)

När du har arbetat med området ska du

·      Kunna ge exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder. 

·      Kunna göra enkla jämförelser mellan livet förr och nu. 

    Kunna beskriva hur man kan se spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.

    Kunna beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser. 

   I viss utsträckning kunna använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.

 

Så här kommer vi att arbeta (undervisning)

 

·      läsa och skriva faktatext

·      titta på filmer

·      göra egna filmer, både stop motion och med bilder

·      skapande i olika tekniker, t.ex. stenåldersby, totemtecken, skinnpung, 

·      besöka Rumpelösa kyrka

·      undersöka fossiler i D-husets fönsterbänkar

·      samla dokumentationen i en bok

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma hur du

 

·      arbetar på lektionerna, är med i samtalen, dina filmer och dokumenterar i din bok.

·      drar slutsatser utifrån tidslinjen om jordens utveckling.

·      använder olika begrepp (expertord) som beskriver livets utveckling.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: