Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi - Naturrutan

Skapad 2020-05-08 14:39 i Östra skolan Falun
Eleverna kommer att besöka en naturruta ca var fjärde vecka för att göra fältstudier. Fältstudierna dokumenteras i en loggbok. Varje vecka har eleverna med sig frågeställningar inför och efter besöket. Arbetet följs upp av teori och undersökande i klassrummet. Vi kommer även att göra en kretsloppsburk i klassrummet.
Grundskola 4

Innehåll

Syfte och centralt innehåll

 

Syfte

- utveckla kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om naturen.

- möjlighet att ställa frågor om naturen och människan utifrån egna upplevelser och aktuella händelser.

- söka svar på frågor med hjälp av både systematiska undersökningar och olika typer av källor.

- biologins begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur dessa utvecklas i samspel med erfarenheter från undersökningar av naturen.

- använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i naturen och samhället.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: