Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trollet Projektberättelse

Skapad 2020-05-08 15:36 i 185311 Förskolan Ejdern Stockholm Farsta
Förskola
Vi märkte att våra barn var väldigt intresserade av vatten! I den här berättelsen får ni följa hur vi på Trollet arbetat med vatten på olika sätt. Vi har haft ett riktigt roligt projekt och lärt oss många nya saker tillsammans.

Innehåll

Vårt projekt: Vatten

Barnen drogs till vatten i alla dess former, vattenpölar, is, handtvätt mm så vi valde att gå ännu djupare och studera vatten lite närmare. Vi har under terminens gång använt våra sinnen, luppar, ficklampor, naturmaterial och mycket mer för att undersöka hur vatten fungerar. Vi utgick från en stor fråga: Vad kan man göra med vatten? 

Vi har följt årstiderna i vårt projekt och när vädret inte riktigt varit på vår sida har vi lagt in andra aktiviteter. 

Projektberättelse:

I början av terminen var det dåligt med snö så vårt projekt inleddes med vattenlek vid vattenbordet. Detta visade sig vara en lyckad aktivitet som ökade barnens intresse för vatten ytterligare. Vattnet var ljummet, barnen skopade och hällde. Mot slutet av aktiviteten började de hjälpa varandra med att fylla vatten i varandras skopor. Detta är den aktivitet som barnen har frågat mest om vi kan göra igen. 

   

Snön lyste med sin frånvaro så istället visade vi barnen inspirationsbilder på vatten, vi pratade om vad det var på bilderna. Till slut plockade vi fram blå färg och vatten och barnen fick måla vatten.

 

 

 

 

 

 

Äntligen kommer snön! Men just då passar det inte in i vår planering så vi sparar snö i en låda i frysen, som vi veckan efter plockar fram och undersöker närmare. Barnen känner på snön, kramar ihop den till snöbollar och märker att de blir kalla och blöta om händerna. De noterar även att snön försvinner och det snart bara är vatten kvar. 

           

Barnen fick göra is och undersöka vad som händer med vatten när det kommer i kontakt med minusgrader. När vi sätter upp dokumentationen från aktiviteten återberättar barnen för oss pedagoger och för varandra vad vi har gjort, de går ofta till frysen på avdelningen och berättar att det finns is där inne och att det är kallt. Flera barn i gruppen visar att det är kallt genom att använda kroppen men vi märker att flera barn börjar använda orden kallt och is.

Vi valde att utforska isen med hjälp av förstoringsglas och ficklampor. Vi testade att släcka lamporna på avdelningen för att se om isen såg annorlunda ut i mörker. Här ser vi att barnen redan har plockat upp att isen kommer bli vatten, de berättar att isen smälter innan processen redan har börjat.

Ute en dag så gjorde vi ett litet experiment med vatten och olika naturmaterial. Vi skulle se vilka föremål som flyter och vilka som sjunker. Barnen fick välja ett föremål, sen gissa om det skulle flyta eller sjunka. Sen la barnet ner föremålet i vattnet och fick berätta om det flöt eller sjönk till botten. Några använde orden flyter och sjunker och några valde att beskriva med uppe eller nere. 

       

 

Barnen har tillsammans med pedagoger skapat en varsin vattendroppe under projektets gång, dessa hängde vi upp i fönstret i samlingsrummet. Barnen fick klistra silkespapper i en ram formad som en droppe, som vi pedagoger sedan laminerade. 

När våren startar så får barnen så frön, de får välja mellan Persilja, Krasse och Sallad, de sår fröna i mjölkkartonger som de dagligen får vattna med blomspruta. Vi tar fram deras planteringar under samlingarna för att se vad som händer, barnen berättar hur vi gjorde och vad de olika delarna i planterings processen. Ord som "jord", "frö" och "spraya" dyker upp mer och mer under samlingarna.

Vi har märkt att barnen använder mer vattenrelaterade ord, plaska, hälla, stänka, flyta, sjunka, blött, smält, droppe m.fl. Barnen har varit lätta att få med i våra aktiviteter och har visat stort intresse. Många av aktiviteterna vill barnen göra igen, särskilt vattenleken. Vi har också märkt att barnen blivit mer självsäkra, vågar och tar för sig mer men också att de har lättare för att vänta på sin tur och lyssna på sina kompisar. 

Dokumentation och reflektion har tagit mycket plats i vårt projekt. När vi haft aktiviteter som varit uppdelade i flera delar har vi tittat på vår dokumentation från föregående tillfälle och tillsammans tänkt tillbaka på vad vi gjorde då. Till exempel när vi gjorde is inne så tittade vi på bilderna från det tillfället innan vi tog fram isen och började undersöka den närmare. Efter varje moment har vi också tittat på vår dokumentation och pratat om vad vi gjort och vad som hänt. Detta för att både minnas och berätta för de barn som inte deltagit i aktiviteten. Våra bilder har suttit uppe på avdelningen och har varit väldigt uppskattade hos barnen, de har gärna berättat för varandra och för oss pedagoger. 

Inför denna projektberättelse tog vi fram all dokumentation och gick igenom med barnen, här följer samtalet som blev:

 

Pedagog (P): Vad har vi gjort?

Barn (B): is

B: vatten

 

P: Vad kan man göra med vatten?

B: Vatten, is.

B: Bada.

B: Hoppa vatten.

B: Dricka

 

P: Kommer ni ihåg att vi gjort andra saker?

B: Vatten.

B: Ja, vi hällde. Vi skopade.

B: Jaa!

B: Vi målade, med min blå.

 

P: Vi hämtade något ute, kommer ni ihåg?

B: Is.

B: Snö.

B: Man tar is.

 

P: Vi tog snö och vad kunde man göra?

B: Snöboll.

B: Den smält.

 

P: Vad blev det då?

B: Vatten!

B: Vi gjorde vatten.

 

P: Vad är det?

B: Isbit.

B: En stor is och en liten.

 

P: Vad händer med isen?

B: Den blev kall. (visar brr med kroppen)

 

P: Den smälte.Och vad hände sen?

B: Det blev vatten.

B: Vi hällde vatten.

B: Vi ställde den.

 

P: Ja, vi ställde den i frysen. Så fick vi vänta och vänta.

B: Ja!

 

P: Och sen blev det is igen. Vad gjorde vi då?

B: Tittade på den.

 

P: Ja, med förstoringsglas.

B: Ficklampa!

 

P: Vi sådde frön. Vad gjorde vi för att hjälpa dem växa?

B: Vi vattna dem.

 

P: Ja, precis.

 

P: Var det roligt att arbeta med vatten?

B: JA!

 

P: Vad var roligast? Is? vatten? vattenkaret?

B: Jaa!

B: Vattenkaret!

 

Vi har tillsammans med barnen haft ett jätteroligt projekt och vi har lärt oss mycket. Projektet avslutas nu men vi kommer fortsätta att tycka om och utforska vatten. Vi har inte hunnit med allt som vi ville ha med i projektet så ni får följa det i våra nyhetsinlägg istället.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: