Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elevledd undervisning, lekbok

Skapad 2020-05-10 09:25 i Grind fritidshem Norrtälje
Grundskola F
Avdelningen har en egen lekbok. Eleverna får i små grupper välja en lek som de lär övriga gruppen.

Innehåll

Vad:
För att träna eleverna i att vara ledare och bli delaktiga i undervisningen låter vi dem planera och genomföra utelekar.
Under leken tränas ansvar, konflikthantering, turtagning och mycket annat.

När:
Under höstterminen är aktiviteten en gång i veckan under utelektiden.
Under vårterminen är det mer elevernas egna initiativ som styr aktiviteten.

Hur:
Avdelningen har en egen lekbok, med bilder och enkla beskrivningar hur lekarna går till.
Under höstterminen väljer personalen vilka elever och vilken lek för att alla elever ska bli delaktiga och för att många olika lekar får provas. Under vårterminen får eleverna välja själva vem som vill och vilken lek de vill leda.
Om eleverna har egna lekar, hjälps vi åt att skriva in dem i lekboken.

Ansvariga elever går igenom leken först tillsammans med en personal.
De bestämmer vem som ska säga/göra vad.
De går sedan igenom leken med stöd av personal, för övriga elever.

Efter avslutad lekstund får stora gruppen ge feedback till lekledarna.
Lekledarna får tillsammans med personal reflektera efter leken hur de upplevde samarbetet och genomförandet.

Kopplingar till läroplanen

 • aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper,
  Gr lgr11
 • visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt, och
  Gr lgr11
 • främja elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande över den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön.
  Gr lgr11
 • utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i skolan,
  Gr lgr11
 • verka för att eleverna oberoende av könstillhörighet får ett lika stort inflytande över och utrymme i undervisningen,
  Gr lgr11
 • tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen, och
  Gr lgr11
 • i sin verksamhet bidra till att eleverna interagerar med varandra oberoende av könstillhörighet,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: