👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fg PP Mi rutina diaria

Skapad 2020-05-10 10:42 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Ett kort arbetsområde som fokuserar på dagliga rutiner och på att beskriva personer på olika sätt.
Grundskola 6 – 9 Moderna språk - språkval
Ett kort arbetsområde som fokuserar på dagliga rutiner och på att beskriva personer på olika sätt.

Innehåll

Mål

Efter det här arbetsområdet ska ni kunna beskriva en vanlig dag, bland annat med hjälp av reflexiva verb. Ni ska också kunna beskriva människor, både utseendemässigt och hur man är som personer. Ni ska kunna prata och skriva om deras framtidsplaner. 

Arbetets innehåll

Arbetet kommer att innehålla mycket ordförståelse och ger er en möjlighet att beskriva personer på ett fylligare sätt. Det kommer att fokusera mycket på vad man gör varje dag, och sådant som man vill ska hända i framtiden. 

Arbetssätt och redovisningsform

Vi kommer att beskriva människor och vad de ser ut att vilja göra i framtiden på olika sätt. Mer specifikt kommer vi också att titta på hur man beskriver morgonrutiner och andra reflexiva verb.

Visa din kunskap - Bedömning

I slutet av arbetsområdet kommer ni få ett kortare skriftligt förhör där ni ska beskriva hur någons dag ser ut. Ni kommer också att få se en film av en person och få beskriva den så fylligt som möjligt. Bägge momenten bedöms. 

Reflektion

 • Tycker du nu att du kan beskriva personer?
 • Känns det som om futurumformen har "satt sig"?
 • Var det svårt at komma ihåg ordningen när man skulle böja de reflexiva verben?
 • Tycker du att du har haft nytta av det vi gjort tidigare under läsåret när vi arbetat med den här LPPn?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9

Matriser

M2
Fg - Mi rutina diaria

Mi rutina diaria

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
NIvå 4
Beskriva utseende
Du kan beskriva ett antal drag i personens utseende på ett förståeligt vis.
Du beskriver inte bara ansiktsdrag utan också kläder och kropp på ett förståeligt sätt.
Du beskriver hela personen, ansikte, kropp och kläder på ett relativt korrekt sätt. De drag du beskriver och adjektiven du använder hör ihop, exempelvis.
Du beskriver hela personen på ett fylligt och korrekt sätt. När du beskriver något kan du till exempel jämföra på ett korrekt sätt, även med hjälp av de oregelbundna adjektiven.
Skriva om vad som hänt personen under dagen
Du kan återberätta vad en person gör och använda dig av något reflexivt verb på ett förståeligt vis.
Du kan beskriva vad en person gör med hjälp av fler olika reflexiva verb och anger tidpunkter för när det händer.
Du kan beskriva vad som händer personen med hjälp av olika typer av verb, bland annat de reflexiva på ett relativt korrekt sätt och du anger tidpunkter och platser för händelserna.
Du kan, på ett i huvudsak korrekt sätt, beskriva vad som händer en person under en dag. Du visar att du tillfullo behärskar konstruktionen med reflexiva verb och futurum.