Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vår och sommar

Skapad 2020-05-10 16:24 i Västergårdsskolan Öckerö
Grundskola 4 NO (år 1-3) Biologi Kemi
Arbetsområdet kommer att handla om vad som händer i naturen under våren och sommaren.

Innehåll

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna:

 • Namnge några olika blommor som växer under våren och sommaren
 • Namnen på några fåglar i din närhet
 • Växtens delar såsom ståndare och pistill 
 • Fördjupat dig om en blomma 
 • Förklara vad pollinering är och ge exempel på pollinerare
 • Förklara hur växterna får sin energi så att de kan växa 
 • Berätta hur en insekt utvecklas från ägg till färdig insekt 

Arbetssätt 

 • Studera blommans delar ute i naturen 
 • Faktafilmer 
 • Faktatexter och tillhörande arbetsuppgifter
 • Pararbete 
 • skapande uppgifter
 • experiment

Bedömning 

 • Delaktighet under lektioner
 • Egna undersökningar
 • Diagnos

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
  Ke  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: