Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Miljö och återbruk

Skapad 2020-05-10 18:26 i Björkås särskola Ludvika
Vi skall lära oss bli miljöhjältar och hur vi kan arbeta för en hållbar utveckling.
Grundsärskola 4 – 9 Vardagsaktiviteter Estetisk verksamhet Kommunikation Verklighetsuppfattning
Vi skall lära oss bli medvetna om vår miljö och hur vi kan bidra till en hållbar utveckling. Vi ska arbeta med att återanvända delar av det vi brukar kasta i soporna.

Innehåll

Vi kommer att

 •  träna på att sortera våra sopor och pantar det som går.
 •  ta reda på vad som händer med soporna som vi kastat. Studiebesök på återvinningsstation.
 •  undersöka olika material och hur de påverkar miljön. Vi medvetandegör vår egen användning av plast.
 •  ta reda på vad man kan göra med saker som man inte vill ha, men som fortfarande går att använda. Studiebesök på loppis.  
 •  skapa nytt av skräp. Studiebesök hos konstnär som arbetar med återbrukskonst.

Uppgifter

 • Sopsortera.

 • Återbruk.

 • Utemiljön.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Material som kan användas vid framställning av bilder och föremål, Deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur materialet kan kombineras med digital teknik.
  ES  1-9
 • Information i vardagssituationer, till exempel scheman, symboler och instruktioner såväl med som utan digitala verktyg.
  KOM  1-9
 • Återvinning och hur den fungerar.
  VAA  1-9
 • Hur människans olika val och handlingar kan påverka naturen och miljön och vad detta innebär för en hållbar utveckling, till exempel källsortering och val av färdmedel.
  VEU  1-9

Matriser

VAA VEU KOM ES
Återvinning och återbruk.

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Sopsortera
Jag vet var jag skall slänga skräp i klassrummet och kan göra det på uppmaning.
Jag vet var jag skall slänga skräp i några olika miljöer.
Jag är medveten om att sopor bör källsorteras och kan vara delaktig i det.
Utemiljön.
Jag kan delta i att hitta skräp ute.
Jag vet att jag inte skall slänga skräp på marken utan försöka hitta en papperskorg.
Jag har en viss förståelse för hur skräp och avfall påverkar djur och växter.
Återbruk.
Jag kan delta i att skapa av skräp.
Jag är deltar aktivt i att skapa av skräp.
Jag kan komma med egna ideer om vad och hur man kan göra.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: