Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Växter och djur

Skapad 2020-05-10 19:47 i Lorensberga F-3 Ludvika
Mall för Pedagogisk planering lå 13/14
Grundskola 3 NO (år 1-3)
Nu ska du få lära dig mer om djur och växter som lever i Sverige.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du ska utveckla din förmåga att:

 • kunna berätta om livscykler hos djur och växter
 • kunna förklara vad en näringskedja är
 • kunna göra en egen näringskedja
 • kunna berätta vad växter behöver för att leva
 • kunna sortera några växter och djur
 • dokumentera ditt arbete
 • känna till och använda begrepp inom temaområdet

Hur ska vi lära oss detta?

Du kommer att:

 • få läsa fakta
 • få se på film
 • få göra enkla undersökningar 
 • plantera ett frö och följa förets utveckling
 • få arbeta enskilt och i grupp
 • få skriva faktatexter om djur eller växter

Vad som kommer att bedömas:

Du kommer att bedömas utifrån din förmåga att:

 • delta i samtal kring temaarbetet
 • kunna använda begrepp
 • kunna berätta om livscykler och nägringskedjor

Du kommer beödmas skriftligt hur du dokumenterar ditt arbete.

 

Hur du får visa vad du kan:

Du kommer att få visa muntligt och skriftligt vad du lärt dig. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: