Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Solsystemet

Skapad 2020-05-11 09:45 i Gläntanskolan Helsingborg
Planetsystemet samt lite om galaxer mm i yttre rymden . Vi kommer att se på filmer tala om rymdforskning mm.
Grundskola 7 Fysik NO (år 1-3)
FYSIK Solsystemet Ni ska göra ett grupparbete och berätta för klassen om allt häftigt som finns i rymden!

Innehåll

FYSIK Solsystemet                 

 

Ni ska göra ett grupparbete och berätta för klassen om allt häftigt som finns i rymden! Det kommer att bli fyra till fem olika grupper som kommer att redovisa för klassen genom att visa en powerpoint presentation eller rita A3 ark och berätta om dessa. Alla i gruppen ska vara delaktiga och det är allas ansvar att det blir så. Peppa varandra, ni kommer att redovisa ca 15 min. Viktigt att ni tränar någon gång innan så ni har koll på hur lång tid redovisningen tar. Ha med källor i era presentationer. 

 

  1. Jorden vår planet - storlek, dygn, tidzoner, årstider, midnattssol, atmosfären, jordaxeln och  ålder 

  2. Månen- vår närmaste granne- dragningskraft, avstånd till jorden, månader, lyser månen?,månens faser, månen bildades, månförmörkelse, solförmörkelse, hur ser det ut på månen?

  3. Vårt solsystem- är solen en stjärna?, hur ser det ut på solen?, temperatur, fotosfären, kromosfären, protuberanser, koronan,  solfläckar, vad består solen av?, 

  4. De åtta planeterna- temperatur, hur ser de ut?, växthusgas, finns det vatten?, aktiva vulkaner hos månen Io, vad är det som skiljer planeterna åt?

  5. Kometer och andra objekt- Halleys komet, kometsvans, meteoriter, meteorer och meteoriter,vad är skillnaden?, asteroider, siljansringen, meteor crater. 

 

Några begrepp

Atmosfär:ett gaslager som omger de flesta planeter. 

Gå i omloppsbana: att röra sig längs en bana runt ett annat föremål.

 Inre planeter: Merkurius, Venus, jorden och Mars. 

Kretsa kring: att röra sig runt ett föremål i en cirkulär rörelse. 

Måne: stora, steniga föremål som kretsar kring planeter. 

Planet: en stor himlakropp av sten eller gas som kretsar kring solen.

 Rotera: att snurra runt en axel.

 Stjärna: en gasmassa i rymden som avger energi. 

Yttre planeter: Jupiter, Saturnus, Uranus och Neptunus

Jordaxeln:  Något lutande axel som går mellan polerna rakt genom jorden. 

Dragningskraft: alla saker med massa har gravitation och drar i varandra, Ju mer massa desto starkare gravitation. Ex: månen dras mot jorden med hjälp  av jordens gravitation. månen drar även i jorden med sin svagare gravitation. Detta gör att månen är kvar i sin bana. 

Tidsperspektiv: 6-7 st lektionstimmar samt 2 lektionstimmar redovisningar

v. 20 2 st lektionstillfällen 7A och 7B

v.21 2 st lektionstillfällen 7B 3 st 7A 

v.22 2st lektionstillfällen 7A och 7B

v 22,23 klass 7A redovisning 28 maj och 1 juni

v 22, 23 klass 7B redovisning 28 maj och 2 juniTips på källor för att hitta information:

https://www.astronomiskungdom.se/

https://www.manen.nu/

https://www.nrm.se/

http://www.lankskafferiet.org/v2/cgi-bin/subjects.cgi?node=4:8

http://faktabanken.nu/solsyst/solsystemet.htm
 

Matriser

NO Fy
Fysik åk 7 område Astronomi

Har bedömts denna termin
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Kommunicera/muntligt
använda kunskaper i ämnet för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör området.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör ämnet. Du kan göra enkla motiveringar som till viss del för diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör ämnet. Du kan göra utvecklade motiveringar som för diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör ämnet. Du kan göra välutvecklade motiveringar som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Laborationer/ Praktiskt arbete
genomföra systematiska undersökningar.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar. Kan med hjälp formulera enkla frågeställningar samt planera arbetet.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och kan även formulera enkla frågeställningar samt planera arbetet. . .
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och kan även formulera enkla frågeställningar samt planera arbetet.
Dra slutsats av dina resultat
Du kan utifrån resultaten dra enkla slusatser och föra enkla resonemang. Du kan ge något förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Du kan utifrån resultaten dra utvecklade slusatser och föra utvecklade resonemang. Du kan ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras
Du kan utifrån resultaten dra välutvecklade slusatser och föra välutvecklade resonemang. Du kan ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras och är medveten om eventuella felkällor.
Använda utrustningen på ett säkert sätt
I undersökningar använder du utrustning på ett säkert sätt.
I undersökningar använder du utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningar använder du utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Dokumentera dina undersökningar
Dessutom gör du enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör du utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter
Dessutom gör du välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Begrepp
använda begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara olika samband som rör området
Du har grundläggande kunskaper i området och detta visar du genom att använda vissa begrepp, modeller och teorier för att förklara olika samband.
Du har goda kunskaper i området och detta visar du genom relativt god användning av begrepp, modeller och teorier för att förklara olika samband.
Du har mycket goda kunskaper i området och detta visar du genom god användning av begrepp, modeller och teorier för att förklara olika samband.

NO Fy
Fysikmatris 1

Har bedömts denna termin
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Kommunicera/muntligt
använda kunskaper i ämnet för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör området.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör ämnet. Du kan göra enkla motiveringar som till viss del för diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör ämnet. Du kan göra utvecklade motiveringar som för diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör ämnet. Du kan göra välutvecklade motiveringar som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Laborationer/ Praktiskt arbete
genomföra systematiska undersökningar.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar. Kan med hjälp formulera enkla frågeställningar samt planera arbetet.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och kan även formulera enkla frågeställningar samt planera arbetet. . .
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och kan även formulera enkla frågeställningar samt planera arbetet.
Dra slutsats av dina resultat
Du kan utifrån resultaten dra enkla slusatser och föra enkla resonemang. Du kan ge något förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Du kan utifrån resultaten dra utvecklade slusatser och föra utvecklade resonemang. Du kan ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras
Du kan utifrån resultaten dra välutvecklade slusatser och föra välutvecklade resonemang. Du kan ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras och är medveten om eventuella felkällor.
Använda utrustningen på ett säkert sätt
I undersökningar använder du utrustning på ett säkert sätt.
I undersökningar använder du utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningar använder du utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Dokumentera dina undersökningar
Dessutom gör du enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör du utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter
Dessutom gör du välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Begrepp
använda begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara olika samband som rör området
Du har grundläggande kunskaper i området och detta visar du genom att använda vissa begrepp, modeller och teorier för att förklara olika samband.
Du har goda kunskaper i området och detta visar du genom relativt god användning av begrepp, modeller och teorier för att förklara olika samband.
Du har mycket goda kunskaper i området och detta visar du genom god användning av begrepp, modeller och teorier för att förklara olika samband.

NO Fy
Fysikmatris 2

Har bedömts denna termin
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Kommunicera/muntligt
använda kunskaper i ämnet för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör området.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör ämnet. Du kan göra enkla motiveringar som till viss del för diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör ämnet. Du kan göra utvecklade motiveringar som för diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör ämnet. Du kan göra välutvecklade motiveringar som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Laborationer/ Praktiskt arbete
genomföra systematiska undersökningar.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar. Kan med hjälp formulera enkla frågeställningar samt planera arbetet.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och kan även formulera enkla frågeställningar samt planera arbetet. . .
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och kan även formulera enkla frågeställningar samt planera arbetet.
Dra slutsats av dina resultat
Du kan utifrån resultaten dra enkla slusatser och föra enkla resonemang. Du kan ge något förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Du kan utifrån resultaten dra utvecklade slusatser och föra utvecklade resonemang. Du kan ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras
Du kan utifrån resultaten dra välutvecklade slusatser och föra välutvecklade resonemang. Du kan ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras och är medveten om eventuella felkällor.
Använda utrustningen på ett säkert sätt
I undersökningar använder du utrustning på ett säkert sätt.
I undersökningar använder du utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningar använder du utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Dokumentera dina undersökningar
Dessutom gör du enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör du utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter
Dessutom gör du välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Begrepp
använda begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara olika samband som rör området
Du har grundläggande kunskaper i området och detta visar du genom att använda vissa begrepp, modeller och teorier för att förklara olika samband.
Du har goda kunskaper i området och detta visar du genom relativt god användning av begrepp, modeller och teorier för att förklara olika samband.
Du har mycket goda kunskaper i området och detta visar du genom god användning av begrepp, modeller och teorier för att förklara olika samband.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: