Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Folkrätten

Skapad 2020-05-11 10:05 i Martin Koch-gymnasiet Hedemora
Gymnasieskola Samhällskunskap
I detta avsnitt kommer vi att studera de avtal, fördrag och konventioner som gäller i det internationella systemet. Vi kommer att titta närmare på krigets lagar, hur de mänskliga rättigheterna ska skyddas och aktuella konflikter.

Innehåll

Nedan följer information om avsnittets upplägg.

Material från följande källor kommer att användas:

 

Allt kursmaterial så som upplägg och uppgifter hittas i Lärloggen.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Folkrätten i väpnade konflikter. Den internationella humanitära rätten och skyddet för civila i väpnade konflikter.
  Sam  -
 • Samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder i samband med undersökningar av samhällsfrågor och samhällsförhållanden. Exempel på metoder för att samla in information är intervju, enkät och observation. Exempel på metoder för att bearbeta information är statistiska metoder, samhällsvetenskaplig textanalys, argumentationsanalys och källkritik.
  Sam  -
 • Presentation i olika former, till exempel debatter, debattinlägg och rapporter.
  Sam  -
 • Källkritik. Metoder för att söka, kritiskt granska, värdera och bearbeta information från källor i digital och annan form.
  Sam  -

Matriser

Sam
Samhällskunskap bedömningsmatris

E-kvalitet
C-kvalitet
A-kvalitet
Innehåll & begrepp
Innehållslig bredd & djup + begreppsanvändning
Ditt svar innehåller väsentliga delar av det centrala innehållet. Du använder relevanta samhällsvetenskapliga begrepp med låg precision. D.v.s. begreppen används inte alltid korrekt eller i rätt sammanhang. Begreppsanvändningen kännetecknas av att du räknar upp begrepp utan att använda dem i någon högre grad i analys & slutsatser.
Ditt svar är mer exakt & innehållsrikt, såväl kvantitativt som kvalitativt, där flera av innehållets centrala delar tas med. Du använder i hög utsträckning relevanta samhällsvetenskapliga begrepp, i huvudsak med hög precision. D.v.s. begreppen används på ett korrekt & i rätt sammanhang i analys & slutsatser.
Ditt svar är än mer exakt & innehållsrikt, såväl kvantitativt som kvalitativt. Där de flesta av innehållets centrala delar tas med ur olika perspektiv. Du använder genomgående relevanta samhällsvetenskapliga begrepp med hög precision. D.v.s. begreppen används på ett korrekt sätt & i rätt sammanhang i analys & slutsatser.
Analys & slutsatser
Samband, analys & slutsatser
Du förklarar likheter, skillnader & samband. De samband som anges är linjära & sällan i flera led. Analyser & slutsatser är allmänt hållna & görs ibland på subjektiva grunder utan att alltid ha stöd i sakförhållanden.
Du förklarar likheter, skillnader & samband. De samband som anges är linjära & ibland i flera led eller i form av icke-linjära samband. Analyser & slutsatser är ibland specifika till sin karaktär & du förtydligar dem genom t.ex. relevanta förklaringar & exempel eller genom att dra paralleller. Samband & slutsatser förklaras med stöd i fakta & sakförhållanden. Du kan ibland problematisera & ta fram relevanta invändningar & motargument.
Du förklarar likheter, skillnader & samband. De samband som anges är linjära & ofta i flera led eller i form av icke-linjära samband. Analyser & slutsatser konkretiseras ofta med hjälp av flera tydliga & relevanta exempel & förklaringar eller genom att eleven drar paralleller. Samband & slutsatser förklaras med stöd i fakta & sakförhållanden. Du har en problematiserande prägel på texten & gör relevanta invändningar & motargument. Du väger in flera olika aspekter & ser saker ur olika perspektiv genom att vrida & vända på argumenten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: