Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi åk 7A Storsjöskolan

Skapad 2020-05-11 10:37 i Storsjöskolan Umeå
Grundskola 7 Kemi
Kemins grunder, Syror och baser, Luft och Vatten

Innehåll

 

Kap 1 Kemins grunder  sid: 7 - 49 

1.1 Atomer 
13.1 Atomens delar
13.2 Periodiska systemet
1.2 Molekyler
1.3 Grundämnen kemiska föreningar.
1.4 Kemiska föreningar.
1.5 Fast flytande gasform
1.6 Kemiska formler
1.7 Joner och jonföreningar
1.8 Blandningar
1.9 Separation

 

 Laborationer

1. Salt och sött vatten

2. Salt vs Socker

3. Vatten ett lösningsmedel

4. Vatten och brustablett (demo/diskussion om man hinner)

5. Destillation av vatten och salt/karamellfärg.

 

Mål:
 Att de byggstenar som bygger upp allt omkring oss kallas atomer.

 Periodiska systemet – visar våra grundämnen. Att det finns ca 100 st.

 En del viktiga ord = begrepp som vi måste kunna:

- Grundämne = uppbyggt av bara en sorts atomer

- Kemisk förening = uppbyggt av flera olika atomslag

- Molekyl = atomer som sitter ihop i grupper, två och två eller fler.

- Kemisk reaktion = När två ämnen reagerar med varandra och nya ämnen med nya

egenskaper bildas.

 Att grundämnena delas in i metaller och icke-metaller och att metallerna är lätta att

känna igen då:

- De leder värme/kyla bra

- De leder elektrisk ström bra

- De har metallglans

 De kemiska beteckningar vi lärt oss på grundämnen (syre, väte, kol, natrium, klor,

silver, guld och järn) och molekyler (koldioxid, vatten, syrgas och vätgas).

 Aggregationstillstånden: Fast – Flytande – Gas samt vad övergångarna mellan dessa

kallas (smältning, stelning, förångning och kondensering)

 Vad som menas med ett lösningsmedel.

 Skillnaden mellan en lösning och en uppslamning.

 Vilka faktorer som påverkar lösligheten hos ett ämne, t.ex temperatur, omrörning.

 Att de flesta ämnen omkring oss är blandningar av olika slag.

 Skillnaden mellan en blandning och en kemisk förening.

 Kunna förklara och använda olika separationsmetoder och veta för vilka blandningar

de lämpar sig (filtrering, dekantering, avdunstning, destillering).

 

Skriftligt prov på innehållet i kapitel 1

 

Kap 4 Syror och baser

4.1 pH värden
4.2 vad är en syra
4.3 vad är en bas
4.4 starka/svaga syror och baser

 

 

Skriftligt inlämning på innehållet i kapitel 4

 

Kap 2 Luft sid: 51 - 62

2.1 Luft
2.2 Ädelgaser
2.3 Ozon

 

Kap 3 Vatten sid 81 - 101

3.1 Vattenplaneten jorden
3.2 Vatten har ovanliga egenskaper
3.4 Vattenrening

 

Laborationsrapport med inlämning:

1. Salt och sött vatten

2. Salt vs Socker

3. Vatten ett lösningsmedel

4. Vatten och brustablett (demo/diskussion om man hinner)

5. Destillation av vatten och salt/karamellfärg.

 

 

 

 

 

 

Matriser

Ke
Kemi 7-9

E
C
A
Kunskaper om kemins begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband i naturen, i samhället och i människokroppen.
Eleven visar grundläggande kunskaper om kemins begrepp och förklaringsmodeller. Med viss användning av begreppen och förklaringsmodellerna beskriver och förklarar eleven kemiska samband i naturen, i samhället och i människokroppen.
Eleven visar goda kunskaper om kemins begrepp och förklaringsmodeller. Med relativt god användning av begreppen och förklaringsmodellerna beskriver och förklarar eleven kemiska samband i naturen, i samhället och i människokroppen.
Eleven visar mycket goda kunskaper om kemins begrepp och förklaringsmodeller. Med god användning av begreppen och förklaringsmodellerna beskriver och förklarar eleven kemiska samband i naturen, i samhället och i människokroppen.
Förmåga att använda kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör miljö och hälsa.
I frågor som rör miljö och hälsa för eleven resonemang samt framför och bemöter argument med viss naturvetenskaplig underbyggnad. Eleven söker information som rör kemi och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
I frågor som rör miljö och hälsa för eleven resonemang samt framför och bemöter argument med relativt god naturvetenskaplig underbyggnad. Eleven söker information som rör kemi och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
I frågor som rör miljö och hälsa för eleven resonemang samt framför och bemöter argument med god naturvetenskaplig underbyggnad. Eleven söker information som rör kemi och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
Förmåga att genomföra systematiska undersökningar i kemi
Eleven söker svar på frågor genom att planera och utföra systematiska undersökningar på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Eleven värderar undersökningarna genom att föra enkla resonemang utifrån frågeställningarna.
Eleven söker svar på frågor genom att planera och utföra systematiska undersökningar på ett säkert och fungerande sätt. Eleven värderar undersökningarna genom att föra utvecklade resonemang utifrån frågeställningarna.
Eleven söker svar på frågor genom att planera och utföra systematiska undersökningar på ett säkert och väl fungerande sätt. Eleven värderar undersökningarna genom att föra välutvecklade resonemang utifrån frågeställningarna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: