Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Natur med Ute-Ugo

Skapad 2020-05-11 11:04 i Hindby Dibber Sverige AB
Förskola
Vi tar in barnens stora intresse kring natur och djur. Med hjälp av Ute-Ugo utforskar vi tillsammans med barnen naturen och djuren som finns där.

Innehåll

 • Vad ska läras ut? Att barnen ska få förståelse för naturvetenskap och kunsper om växter och djur.

 • Varför? Under ute vistelsen kommer barnens egna upplevelser , upptäckter och sinnesintryck i fokus. 
 •  
 • Hur ska undervisningen genomföras? Tillsammans ska vi följa kretsloppet av smultronen vi planterat på gården. Vi följer snäckorna och andra småkryps utveckling. 

Vi kommer att reflektera med barnen både i våra grupper och i storgrupp i samlingen.

 •  
 •  


 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

Barnen

 • Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera) pedagogerna 

 • Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara

  Ge barnen kunskap, insyn i processerna som är i vår natur

   ____________________________________________________________

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: