Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Applikationsporträtt

Skapad 2020-05-11 10:57 i Enskedefältets skola Stockholm Grundskolor
Du ska förmedla en känsla genom ett applikationsporträtt. Med hjälp av ansiktsuttryck, färg och form ska du komponera ett porträtt som förmedlar din valda känsla.
Grundskola 6 Slöjd
Du ska förmedla en känsla genom att sy ett applikationsporträtt. Med hjälp av ansiktsuttryck, färg och form ska du komponera ett porträtt som förmedlar din valda känsla.

Innehåll

Tidsplan

- En termin

 

Konkreta mål:

- Att du ska utveckla dina kunskaper i symaskinssömnad.

- Att med hjälp av erbjudet material formge och framställa ett slöjdföremål.

- Att du ska undersöka hur teknik, material och redskap samverkar med varandra.

- Att du ska förstå och kunna använda slöjdbegrepp. 

- Att du ska ta ansvar för ditt eget arbete och arbetsprocess.

 

Undervisning och arbetsformer:

- Vi kommer lära oss förmedla känslor genom ansiktsuttryck i kombination med färg och formkomposition.

- Du ska prova och ompröva fram ett uttryck som stämmer med din valda känsla.

- Genom tekniken applikation bygga upp ett porträtt

- Montering av ditt porträtt. Tex en kudde, tygkasse eller tavla. 


Det här bedömer läraren:

- Hur du tar dig ann uppgiften

- Är du drivande i din arbetsprocess

- Hur du använder material och redskap

- Hur du testat dig fram till olika resultat

- Loggboksskrivning

 

   

Matriser

Sl
Bedömningsmatris i slöjd år 4-6

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA FÖRMÅGAN ATT...

* formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker, * välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter. * analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp,och * tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
Nivå 0
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Formge slöjdföremål Framställa slöjdföremål
Du behöver mycket hjälp för att komma på idéer och kopierar oftast andras mönster och färger. Du behöver mycket hjälp för att kunna planera, genomföra och slutföra ditt slöjdföremål.
Du kan förmedla en idé på vad du vill göra. Visar med enkla bilder på färg och form. Du planerar, genomför och kommenterar ditt arbete med viss hjälp, för att kunna slutföra ditt slöjdföremål.
Du har egna genomförbara idéer och kan med ett utvecklat sätt visa dom. Anger lämpligt material, färg och form. Du tänker igenom olika sätt för att göra och slutföra ditt planerade slöjdföremål.
Du kan presentera en väl utvecklad ide där skisser och ritningar förklarar vilket material du ska använda och hur du ska göra. Du väljer färg och form utifrån slöjdföremålets syfte. Du sätter en personlig prägel på slöjdföremålet. Du genomför och slutför ditt planerade slöjdföremål självständigt. Du tar egna initiativ under arbetets gång genom att prova och ompröva vid behov.
Hantverkstekniker Verktyg och redskap
Du behöver mycket hjälp för att kunna välja lämpliga redskap/ verktyg/ tekniker till dina arbeten.
Du kan välja lämpliga redskap/ verktyg/ tekniker i kända situationer.
Du kan välja lämpliga redskap/ verktyg/ tekniker i nya situationer.
Du kan välja och hanterar redskap, verktyg och tekniker mycket bra utifrån syfte och situation.
Välja och motivera utifrån miljöaspekten
Du behöver mycket hjälp för att kunna förklara hur dina val kan påverka miljön.
Du förklarar på ett enkelt sätt hur de egna valen påverkar miljön.
Du förklarar på ett utvecklat sätt hur olika val påverkar miljön.
Du förklarar på ett välutvecklat sätt hur olika val påverkar miljön. Ger konkreta exempel.
Utveckla idéer
Du behöver mycket hjälp för att kunna utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du kan bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du kan utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du kan utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som du själv har sökt upp.
Formulera och välja handlingsalternativ
Du behöver mycket hjälp för att kunna driva ditt arbete framåt.
Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder framåt.
Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat
Du behöver mycket hjälp för att kunna förklara hur du arbetat och hur ditt resultat blev.
Du förklarar med egna ord hur du arbetat och hur resultatet av ditt slöjdföremål blev. Du använder ibland slöjdspecifika begrepp.
Du förklarar hur du arbetat och hur resultatet av ditt slöjdföremål blev. Du ser styrkor och svagheter i arbetet. Du använder vissa slöjdspecifika begrepp.
Du beskriver och förklarar på ett tydligt sätt, både arbetsinsats och resultat. Det gör du med slöjdspecifika begrepp .
Tolka slöjdföremål estetiska uttryck Estetisk = föremålets utseende
Du behöver mycket hjälp för att kunna samtala om slöjdföremålets utseende och funktion.
Du kan samtala om slöjdföremålets utseende och funktion.
Du kan samtala om slöjdföremålets utseende och funktion. T.ex. hur man kan uttrycka känslor i färg, symboler och mode.
Du tolkar slöjdföremålets estetiska uttryck med tanke på symboler, färg, form och material: Du visar på exempel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: