Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rolig Matematik i förskolan

Skapad 2020-05-11 11:27 i Förskolan Orion AB Fristående förskolor
Förskola
Vi kommer att ha en projektperiod med extra fokus på matematik.

Innehåll

*Syfte: Att på ett lustfyllt sätt synliggöra och utforska matematiken tillsammans med barnen i vardagen, i gruppen ute och inne och i samlingarna. Att väcka barnens intresse för matematik, att de får ökad tillit till sin förmåga och att de får öva problemlösning. Vi vill att barnen under lekfulla former, bekantar sig med lättare geometriska former och lägesord. 

 

Detta är vad vi kommer att jobba med.

 

*Barnen ska få lära sig att kombinera siffror och antal.

*Vi övar lättare mängdlära, sorterar i färg och form, lägger ihop och drar ifrån.

*Vi prövar vikt/balans

*Barnen får mäta, längd och omkrets.

*Vi använder oss av spel, konstruktions och byggmaterial, bl.a med olika geometriska former.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: