Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - skrivning vt 20

Skapad 2020-05-11 10:53 i Trönningeskolan Halmstad
Under höstterminen 2012 arbetar vi med skrivning, där målet är att du ska kunna skriva olika slags texter, både fantasi- och faktatexter, på ett korrekt sätt. Du ska också kunna bearbeta texterna utifrån respons samt ge respons på andras texter.
Grundskola 5 Svenska
Under vårterminen 2020 arbetar vi med skrivning, där målet är att du ska kunna skriva olika slags texter, både fantasi- och faktatexter, på ett korrekt sätt. Du ska också kunna bearbeta texterna utifrån respons samt ge respons på andras texter.

Innehåll

Elevdel

Nedan följer alla de delar som ingår i vårt arbete med skrivning under höstterminen 2019.

Mål för arbetsområdet

Målet är

att du ska kunna skriva olika slags texter med begripligt innehåll och fungerande struktur samt språklig variation.

att du ska kunna använda dig av grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet.

att du ska kunna skriva berättande texter med gestaltande beskrivningar och enkel handling.

att du ska kunna göra sammanställningar som innehåller beskrivningar, egna formuleringar och där du använder ämnesspecifika ord och begrepp.

att du ska kunna ge omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet.

 

 

 

Bedömning

Unde arbetets gång bedöms din förmåga

att skriva olika slags texter med begripligt innehåll och fungerande struktur samt språklig variation.att du ska använda dig av grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet.

att skriva berättande texter med gestaltande beskrivningar och enkel handling.

att du göra sammanställningar som innehåller beskrivningar, egna formuleringar och där du använder ämnesspecifika ord och begrepp.

att du ge omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet.

Undervisning

Vi arbetar med strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

Vi skapar texter där ord, bild och ljud samspelar. 

Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av dator.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser.

Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Vi arbetar med texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Vi fördjupar oss i berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad.

Vi  arbetar med beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Vi tittar på texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Vi tittar på texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, interaktiva spel och tv-program. Texternas innehåll,

uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Vi använder ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
Tr Svenska åk 5

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Mer än väl godtagbara kunskaper
Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
Vi har arbetat med detta område under terminen, men eleven har ännu kunnat visa kunskaper för att nå upp till nivå för godtagbara kunskaper
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanganget visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanganget visar eleven mycket god läsförståelse.
Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.
Vi har arbetat med detta område under terminen, men eleven har ännu kunnat visa kunskaper för att nå upp till nivå för godtagbara kunskaper
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation. I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation. I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation. I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Formulera sig och kommunicera i tal och skrift
Vi har arbetat med detta område under terminen, men eleven har ännu kunnat visa kunskaper för att nå upp till nivå för godtagbara kunskaper
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
Vi har arbetat med detta område under terminen, men eleven har ännu kunnat visa kunskaper för att nå upp till nivå för godtagbara kunskaper
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Formulera sig och kommunicera i tal och skrift
Vi har arbetat med detta område under terminen, men eleven har ännu kunnat visa kunskaper för att nå upp till nivå för godtagbara kunskaper
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Formulera sig och kommunicera i tal och skrift
Vi har arbetat med detta område under terminen, men eleven har ännu kunnat visa kunskaper för att nå upp till nivå för godtagbara kunskaper
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet på ett väl fungerande sätt.
Formulera sig och kommunicera i tal och skrift
Vi har arbetat med detta område under terminen, men eleven har ännu kunnat visa kunskaper för att nå upp till nivå för godtagbara kunskaper
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: