Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik åk 6 - "Att bygga en bro"

Skapad 2020-05-11 11:08 i Bergviksskolan åk 4-9 Söderhamn
Vad är en bro? Varför bygger man broar? När började man bygga broar i Sverige? Vad finns det för olika brokonstruktioner? Vilket material används när man bygger broar? Varför kan man säga att en bro är en teknisk lösning? Vad finns det för koppling mellan teknik (broar) och samhällets utveckling? Vi avslutar med ett projekt där ni i grupp ska bygga en bro, göra en ritning och utvärdera.
Grundskola 6 Teknik
Vi kommer att under tre veckor fördjupa våra kunskaper om broar. Du skall få bygga broar i olika material och lära dig hur broar är konstruerade. Vad är en bro? Varför bygger man broar? Vad finns det för olika brokonstruktioner? Vilket material används när man bygger broar? Varför kan man säga att en bro är en teknisk lösning? Vad finns det för koppling mellan teknik (broar) och samhällets utveckling?

Innehåll

Förmågor:

Eleverna ska utveckla förmågan att:

- förstå och använda nya ord och begrepp och använda teknikens uttryckssätt i samband med arbetet med tekniska konstruktioner (skisser, ritningar, bilder etc)

 - upptäcka och förstå hur olika material fungerar i olika konstruktioner och varför

 

Syfte:

 • känna igen och beskriva olika typer av broar och deras funktion.
 • förklara olika typer av broars för- och nackdelar.
 • använda några fackuttryck när du beskriver broar.

 

Uppgift: Du ska i er grupp bygga en bro.

Bron ska bli så stark som möjligt.

Utförande: Arbetet ska gå i följande ordning.

 1. Planering
 2. Byggande
 3. Testning och redovisning.

Försök och testa bron under arbetets gång. Då kan ni hitta svagheter som ni förbättrar redan innan bron slut testas.

Bild: Rita en skiss över bron tillsammans innan ni börjar. Vilken bro typ tänker ni bygga? Hur fungerar materialet? Hur bygger ni starkast? Fackverk? 

Resultat: Under sluttestet ska ni lägga märke till hur mycket bron klarar av, vad svaga punkterna är, vad de starka punkterna är. Det hjälper er att analysera hur bron blev i slutet. Det ska finnas med i er rapport.

Slutsats: När ni analyserat bron ska ni fundera över hur ni skulle byggt den bättre. En annan bro typ? Vilka delar skulle ni förstärka om ni byggt den bättre. Resonera om hur broar har påverkat samhällsutvecklingen och miljön?

Redovisning: Presentera er bro. Välj ett namn. Vilken brotyp. Hur har ni gjort för att göra den stark? Berätta hur ni gick tillväga för att bygga bron. Förklara hur man skulle kunna förstärka den ännu mer. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: