Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi åk 8A

Skapad 2020-05-11 11:55 i Storsjöskolan Umeå
Grundskola 7 Kemi
Organisk kemi

Innehåll

 

Kap 7 Organisk kemi  sid: 156 - 185 

7.1 Kolatomen är en mångsidig byggsten s.158-160
13.1 Atomens delar (repetition) s.342-344
13.2 Med periodiska systemet (repetition) s.345-349
13.3 Molekylbindning (repetition) s.350-351
7.2 Kolväten är grunden i organisk kemi s.161-165
7.3 Omättade kolväten har färre väteatomer s.166-168
7.4 Alkoholer s.169-172
7.5 Organiska syror s.173-176
7.6 Estrar s.177-179
Sammanfattning s.181-182
Finalen s.183-185

 

Studi.se filmer om organisk kemi

 

 Laborationer

1. Aktivt kol och cola

2. Alkoholer

3. Esterframställning

4. Vatten och brustablett

 

Mål:

 Periodiska systemet – visar våra grundämnen. Att det finns ca 100 st.

 En del viktiga ord = begrepp som vi måste kunna:

- Grundämne = uppbyggt av bara en sorts atomer

- Organisk kemi = innehåller alla ämnen med minst en kolatom

- Kemisk förening = uppbyggt av flera olika atomslag

- Molekyl = atomer som sitter ihop i grupper, två och två eller fler.

- Kemisk reaktion = När två ämnen reagerar med varandra och nya ämnen med nya

egenskaper bildas.

- Alkaner = ett mättat kolväte, utan dubbel, trippel bindningar mellan kolatomerna.

- Alkener = är enkelomättade kolväten som innehåller minst en dubbelbindning mellan kolatomerna men utan trippelbindningar.

-Alkyner =  är ett omättat kolväte med en trippelbindning. 

- Alkoholer= innehåller en OH grupp

- Organiska syror = Organiska kolföreningar som samtidigt är kolföreningar tex myrsyra

- Estrar = när en alkohol och en syra reagerar med varandra bildas en ester, tex nitroglycerin är en ester. 

 

 Kunna de kemiska beteckningar vi lärt oss på grundämnen (syre, väte, kol) och molekyler (Metan, etan, propan, butan, pentan, hexan, heptan, oktan, nonan, dekan, hexadekan, heptadekan, normal- och isobyutan, eten, etyn, metanol, etanol, glycerol, etansyra, myrsyra, etyletanoat, vatten).

 Aggregationstillstånden: Fast – Flytande – Gas samt kunna skapa de olika molekylbindningarna i de olika molekylerna (enligt de molekyler ni ska kunna enligt ovan).

 Skillnaden mellan en kolväte, alkaner, alkener, estrar och syror.

 Att de flesta ämnen omkring oss är blandningar av olika slag.

 Att veta varför kol är den vanligaste atomföreningen.

 

Skriftligt prov på innehållet i kapitel 7

Kap 8 Livets kemi sid: 186-217

8.1 Maten, kroppen och solenergi s.188-190
8.2 Kolhydrater s. 191-196
8.3 Fetter s.197-200
8.3 Proteiner s.201-203

 

 

 

Laborationsrapport med inlämning:

1. Aktivt kol och cola

2. Alkoholer

3. Esterframställning

4. Vatten och brustablett

 

 

 

Matriser

Ke
Kemi 7-9

E
C
A
Kunskaper om kemins begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband i naturen, i samhället och i människokroppen.
Eleven visar grundläggande kunskaper om kemins begrepp och förklaringsmodeller. Med viss användning av begreppen och förklaringsmodellerna beskriver och förklarar eleven kemiska samband i naturen, i samhället och i människokroppen.
Eleven visar goda kunskaper om kemins begrepp och förklaringsmodeller. Med relativt god användning av begreppen och förklaringsmodellerna beskriver och förklarar eleven kemiska samband i naturen, i samhället och i människokroppen.
Eleven visar mycket goda kunskaper om kemins begrepp och förklaringsmodeller. Med god användning av begreppen och förklaringsmodellerna beskriver och förklarar eleven kemiska samband i naturen, i samhället och i människokroppen.
Förmåga att använda kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör miljö och hälsa.
I frågor som rör miljö och hälsa för eleven resonemang samt framför och bemöter argument med viss naturvetenskaplig underbyggnad. Eleven söker information som rör kemi och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
I frågor som rör miljö och hälsa för eleven resonemang samt framför och bemöter argument med relativt god naturvetenskaplig underbyggnad. Eleven söker information som rör kemi och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
I frågor som rör miljö och hälsa för eleven resonemang samt framför och bemöter argument med god naturvetenskaplig underbyggnad. Eleven söker information som rör kemi och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
Förmåga att genomföra systematiska undersökningar i kemi
Eleven söker svar på frågor genom att planera och utföra systematiska undersökningar på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Eleven värderar undersökningarna genom att föra enkla resonemang utifrån frågeställningarna.
Eleven söker svar på frågor genom att planera och utföra systematiska undersökningar på ett säkert och fungerande sätt. Eleven värderar undersökningarna genom att föra utvecklade resonemang utifrån frågeställningarna.
Eleven söker svar på frågor genom att planera och utföra systematiska undersökningar på ett säkert och väl fungerande sätt. Eleven värderar undersökningarna genom att föra välutvecklade resonemang utifrån frågeställningarna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: