Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skrivprojektet ön, vt, år 5

Skapad 2020-05-11 12:05 i Sturebyskolan Stockholm Grundskolor
- Vi går igenom testtypens särdrag - När vi skriver bör du tänka extra på vilken typ av text du skriver så att du kan följa det mönster och sätt som texten ska skrivas på. - Vi går igenom hur du bygger upp din text, strukturen - en bra och passande rubrik, en bra och passande inledning, utvecklade och passande händelser, ett passande problem att lösa, en passande lösning och ett slut som knyter ihop alla lösa delar i texten på ett bra sätt. Beskrivningar - Person- och miljöbeskrivningar, att höja stämning och beskriva känslor, beskriva miljö, förstärka texten med adjektiv och adverb. Stavning och meningar - Stavning (dubbelteckning, o/å-ljudet, e/ä-ljudet, tj-ljudet), meningar (punkt, komma, talstreck, stor bokstav, utropstecken och frågetecken), - Variera meningar och meningsbyggnad - t ex meningens längd, att du börjar och slutar meningarna på olika sätt, - Variation av ord - t ex att du anpassar ordvalet till texttyp och att du väljer passande ord för att beskriva olika saker. - Dialog - kunna använda talstreck korrekt), Röd tråd - göra handlingen begriplig för läsaren och att avsluta berättelsen genom att knyta ihop lösa trådar. Ett tydligt tecken på att text är bra, är om texten är lätt att hänga med i men ändå med utvecklat innehåll och beskrivningar.
Grundskola 5 Svenska
Det kan vara svårt att skriva. Varje gång vi skriver i skolan ska vi träna på att bli bättre på att uttrycka oss i skrift. T ex behöver texter vara tydliga och ha god struktur så att de är lätta att läsa men de behöver också vara utvecklade till innehåll. Texten måste också vara läslig och det betyder att det är viktigt att kunna använda skiljetecken korrekt. Dessutom skrivs olika texttyper på lite olika sätt och allt det här kommer vi att träna på.

Innehåll

Vad vi tränar på:

- Den berättande textens mönster och struktur och ord.

- Stavning (db-teckning, e/ä, o/å, j-ljud, tj-ljud)

- Meningsbyggnad (Stor och liten bokstav på rätt ställe, punkt, komma, utropstecken, frågetecken och talstreck)

- Att variera meningar (Meningarnas längd och hur de börjar och slutar)

- Att variera valet av ord (välja precisa ord för olika budskap/beskrivningar och inte använda samma ord flera gånger)

- Inledning - att starta texten på ett väl anpassat sätt.

- Innehåll - att texten innehåller information, beskrivningar och händelser som utvecklas och blir intressanta

- Beskrivningar - person-, miljö- och gestaltande beskrivningar av olika händelser

- Röd tråd - Att få texten att hålla ihop och att texten blir lätt att läsa och följa med i.

- Avslut -  att knyta ihop alla lösa trådar.

Hur vi tränar: 

- Genomgångar 

- Uppgifter i boken Zick Zack eller på lösblad

- Genomläsning och inspiration från klasskamrater

Vad vi bedömer:

Textens innehåll

Textens struktur

Textens språkliga variation

Textens stavning, meningsbyggnad skiljetecken

Textens språkriktighet

Gestaltande beskrivningar

Följa instruktioner

Skrivprojekt kopplat till denna planering och bedömning:

Äventyrsberättelse

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Skriva, år 5

Rubrik 1

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Utvecklingsområde
Handling / Innehåll
Du kan med hjälp av läraren skriva en berättelse med enkel handling.
Du kan på egen hand skriva en berättelse med utvecklad handling.
Du behöver träna på att skriva en berättelse med enkel handling.
Uppbyggnad/Struktur/texttyp
Du kan med hjälp av läraren följa instruktionerna för texttypen och skriva en enkel text som går att följa.
Du kan på egen hand följa instruktionerna för texttypen och skriva en utvecklad text med en tydlig röd tråd.
Du behöver träna på att följa instruktionerna för texttypen och skriva en enkel text som går att följa.
Stavning/Skiljetecken/Dialog
Du kan stava de flesta enkla ord rätt och med hjälp av läraren stava något svårare ord. Du kan med lärarens hjälp skriva korrekta meningar samt dialog. Du kan med lärarens hjälp välja rätt skiljetecken.
Du kan stava de flesta ord rätt och på egen hand söka och finna hur svårare ord stavas. Du kan på egen hand skriva korrekta meningar samt dialog. Du kan på egen hand välja rätt skiljetecken.
Du behöver träna på att stava enkla ord korrekt. Du behöver träna på att skriva korrekta meningar samt dialog. Du behöver träna på att förstå vilket skiljetecken som ska användas.
Ord och meningar
Du kan med lärarens hjälp sätta punkt och stor bokstav på rätt ställe. Du kan med lärarens hjälp komma på hur du kan variera dina meningar och hitta synonymer.
Du kan på egen hand sätta punkt och stor bokstav på rätt ställe. Du kan på egen hand komma på hur du kan variera dina meningar och hitta synonymer.
Du behöver träna på att sätta punkt och stor bokstav på rätt ställe. Du behöver träna på att variera dina meningar och hitta synonymer.
Gestaltande beskrivningar
Du kan med lärarens hjälp skriva person- och miljö- samt gestaltande beskrivningar, som levandegör texten.
Du kan på egen hand skriva person- och miljö- samt gestaltande beskrivningar, som levandegör texten.
Du behöver träna på att skriva person- och miljö- samt gestaltande beskrivningar, som levandegör texten.
Följa instruktioner
Du kan med lärarens hjälp använda instruktionerna till hjälp i skrivandet så att det blir lättare att komma igång och veta vad du ska skriva om.
Du kan på egen hand använda instruktionerna till hjälp i skrivandet så att det blir lättare att komma igång och veta vad du ska skriva om.
Du behöver träna på att använda instruktionerna till hjälp i skrivandet så att det blir lättare att komma igång och veta vad du ska skriva om.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: