Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Artikelskriving

Skapad 2020-05-11 13:00 i Nyhedsskolan Rättvik
Uppgiften går ut på att skriva en artikel och målet är att eleverna lär sig skriva sakprosa, refereringar, citat och källhänvisningar. Momentet innehåller delar om media och källkritik.
Grundskola 4 – 6 Svenska Samhällskunskap
En artikel är en kortare text som oftast innehåller en nyhet och återfinns i dagstidningar; nuförtiden publicerar dock många tidningar även sina artiklar på tidningens hemsida.

Innehåll

Att skriva en artikel

Målet för momentet är att alla skall skriva varsin artikel. Viktigt att tänka på innan ni börjar är att allt ni skriver om en annan person måste godkännas av den personen. Använd även sunt förnuft runt vad ni skriver och vilka bilder ni använder - skriv inget och använd inga bilder, som ni tror att någon tar illa upp av.

Artikeln skall skrivas på dator och skickas in via mail till anders.hansson@rattvik.se Använd antingen pages eller word för att göra artikeln. Ni skall göra varsin artikel, men det är okej att hjälpa varandra.

Artikeln skall innehålla:

- Tydlig och intresseväckande rubrik.
- Citat och refereringar ifrån minst en intervju. Ni får inte återge intervjun / intervjuerna  i sin helhet utan ni skall välja intressanta delar.
- En faktaruta med källhänvisning.
- 1 - 3 bilder som illustrerar artikeln på ett bra sätt. Alla bilder skall ha en bildtext som förklarar bilden.

Att tänka på:

- Innan ni bestämmer vem/vilka ni skall intervju, fundera på vad som är nyheten eller ämnet i artikeln.
- Förbered frågor innan ni intervjuar.
- Tänk på att det skall var möjligt för er att intervju personen. Vill ni prata med Barack Obama är det givetvis fantastiskt om ni får det, men räkna med att det blir svårt.

 

Uppgifter

 • Argumenterande text

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
  Sh  4-6
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: