👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Systematiskt kvalitetsarbete SKA solgatan och Västerlandas förskolor Lilla Edets kommun Block 3

Skapad 2020-05-11 13:11 i Solgatans förskola Lilla Edet
Förskola
BLOCK 3 JANUARI-MARS - MATEMATIK

Innehåll

 

Var är vi? /Nulägebeskrivning

 

Vilka förutsättningar har vi?

 

·       Vad visar barnen intresse för?

 

·       Vilka lärprocesser uppfattar vi?

 

·       Vilka behov ser vi i barngruppen just nu?

 

·       Lärmiljöer?

 

·       Arbetslagets olika kompetenser?

 

·       Hur dokumenterar vi för barnen?

 

 

Vart ska vi?

 

 

·       Barnkonventionen - Markera vald artikel med en färg

 • Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.
 • Artikel 3: I alla åtgärder som rör barn ska man i första hand beakta vad som bedöms vara barnets bästa.
 • Artikel 6: Varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas fysiskt, psykiskt, andligt, moraliskt och socialt.
 • Artikel 12: Barn har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör dem. När åsikterna beaktas ska man ta hänsyn till barnets ålder och mognad.

 

 • Hur synliggörs det i utbildningen?

 

       Kommunmål - Markera det valda målet med en färg

 • Alla barn i förskolan ska uppleva trygghet i förskolan.
 • Alla barn i förskolan ska uppleva studiero i förskolan.
 • Alla barn på förskolan ska uppleva att undervisningen är stimulerande.

   

  LPFÖ-18 - Mål läggs till längst ner på sidan under ikonen  "Lägg till" välj sedan LÄROPLAN

 

HUR GÖR VI OCH VAD VILL VI SKA HÄNDA?

 

PLANERING AV BLOCKEN

 

 •        Vilka kunskaper och färdigheter ska våra barn få möjlighet att utveckla?

 

 •        Vad ska vi undervisa om?

 

 •        Hur ska undervisningen ske?

 

-Planerad undervisning?

 

-Spontan undervisning?

 

 •   Hur gör vi barnen delaktiga i arbetet?