Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vad är ett samhälle?

Skapad 2020-05-11 13:32 i Prästslättsskolan Karlshamn
Grundskola 4 Samhällskunskap

Innehåll

Målen är att du ska kunna...

...förklara hur och vem som bestämmer i ett samhälle. Du ska också kunna förklara skillnaden mellan demokrati och diktatur.

...förklara hur det fungerar när vi betalar skatt och ge exempel på vad pengarna går till. 

...förklara varför ett samhälle behöver ha lagar och regler. 

Hur ska du visa du nått målen?

Du visar att du når målen i diskussioner och små skriftliga uppgifter.

Arbetssätt

PRAKTIK 

Under tre veckor kommer vi att bygga upp en stad, Legotown. Vi kommer att få hjälp av våra fritidspedagoger Joakim och Sebastian. 

Vecka 1

I små grupper kommer ni att planera en verksamhet. Det kan vara ett bageri, en skola, en frisörsalong eller någon annan verksamhet som kan finnas i ett samhälle.

Ni ska också rösta fram vem av oss lärare och fritidspedagoger ni vill ha som kommunalråd. 

Redan denna vecka kan ni börja tjäna legodollar (finns bara digitalt i skolan och är ingenting era föräldrar betalar ut!). Det gör ni genom att hjälpa till hemma eller i skolan. Alla får en lapp där era föräldrar skriver en signatur för varje utfört uppdrag. Genom att bära ut soporna kan ni t.ex tjäna 20 legodollar. 

Vecka 2

Nu är det dags att bygga upp er verksamhet i lego.

Vecka 3

Genom er verksamhet tjänar ni denna vecka legodollar. Naturligtvis betalar ni skatt på intjänade pengar.

Ni kan köpa och sälja tjänster av och till varandra och på så sätt fungerar Legotown som ett riktigt samhälle. 

TEORI

Samtidigt som Legotown  växer fram så lär vi oss om hur ett samhälle fungerar. Vi läser om och diskuterar hur samhället styrs och vilka funktioner som måste finnas för att ett samhälle ska vara bra att leva i. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
  Sh  4-6
 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
  Sh  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
  Sh  E 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
  Sh  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: