Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sötvatten och hav

Skapad 2020-05-11 13:27 i Helgedalskolan Kristianstad
sötvatten
Grundskola 4 Biologi
Med arbetet om sötvatten/havet ska vi lära oss mer om hur ekosystem kan fungera i olika slags vatten. Lite fakta om fiskar

Innehåll

 

Våra mål

 

Du ska känna till:

 

·         hur ekosystem fungerar i olika slags sötvatten

 

·         hur allt levande är beroende av sötvatten

 

·         hur några djur och växter anpassat sig till att leva i olika vatten

 

·         vilket ansvar vi människor har för att hålla sötvattnet rent

 

·         fakta om groddjur, fiskar

 

Vi kommer att:

 

 • Skriva själva
 • titta på filmer
 • Arbeta med stenciler

 

 

 • Bi

Bedömning

Du visar att du når våra mål genom att:

 

 • du är aktiv på lektionerna och deltar i diskussioner.
 • du kan berätta något om växter, djur som anpassat sig till olika vatten
 • du kan berätta något om ekosystem
 • du kan förklara några viktiga ord och begrepp.
 • du besvarar frågor skriftligt vid arbetsområdets slut.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6

Matriser

Bi
Matris sötvatten och havet åk 5

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Kunna förklara ekosystemet i olika typer av sjöar
Du känner till olika typer av sjöar. Du kan på ett enkelt sätt redogöra för ett ekosystem i en typ av sjö.
Du kan redovisa på ett tydligt sätt för ekosystem i olika typer av sjöar. Du använder rätt begrepp.
Du kan förklara varför ekosystem ser olika ut i de olika typer av sjöar.
Ny aspekt
Kunna förklara människans påverkan på vattnet på jorden.
Du kan redovisa för några saker hur människan påverkar vattnet på jorden.
Du kan visa på samband mellan människans sätt att leva och hur det påverkar vattnet på jorden.
Du redovisar på ett tydligt sätt där det är lätt att följa ditt resonemang. Du drar egna slutsatser som leder ditt resonemang framåt.
Ny aspekt
Kunna förklara havets ekosystem.
Du kan förklara havets ekosystem på ett enkelt sätt.
Du förklarar havets ekosystem på ett utförligt sätt.
Du förklarar på ett tydligt sätt och använder rätt begrepp.
Ny aspekt
Kunna redovisa för olika biologiska begrepp.
Du kan redovisa på ett enkelt sätt.
Du redovisar utförligt.
Du kan resonera kring biologiska begrepp. Du för resonemanget framåt. Du kan dra egna slutsatser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: