Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ordet

Skapad 2020-05-11 13:54 i Viktoriaskolan Grundskolor
Grundskola 6 Svenska
Ordet

Innehåll

Ordet
Tala om hur ord påverkar oss som människor. Ord kan göra oss glada, ord kan såra oss och ord kan kränka oss. Ord kan vara som luft - löften som inte hålls.

Skriv en egen berättelse utifrån ordets makt. Kalla berättelsen för “Sårande ord”, “Kärleksfulla ord” eller “Tomma ord”. Låt det talade ordet i berättelsen komma fram så det stämmer med rubriken.

Alternativt sätt att skriva:
Låt varannat “kapitel” berätta samma händelse men utifrån den andre personens perspektiv. Om eleven väljer att skriva om mobbning som exempel kan kapitel ett berättas utifrån den mobbade och kapitel två utifrån den som mobbar.

Matriser

Sv
Kunskapskrav svenska

E
C
A
Skriva, genrer
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
Skriva, skrivregler
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Skriva, berättande texter
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: