Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lagar och regler

Skapad 2020-05-11 14:01 i Gåvsta skola Uppsala
Lag och rätt.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
I samhället finns det en mängd regler- en del skrivna men också oskrivna regler? Vi har även lagar. Varför finns det lagar och regler? Vad menas med att alla är lika inför lagen? Vad innebär om du inte följer lagen? Vad händer i en domstol? Vad menas med att brott ger straff i Sverige?

Innehåll

Mål

Du ska:

 • Veta varför det finns lagar och regler 
 • Veta skillnaden mellan lagar och regler
 • Resonera om varför vissa männi skor begår brott
 • Veta vad som händer om någon begår brott i Sverige
 • Resonera om varför vi straffar brottslingar och vad det blir för konsekvenser för förövaren, brottsoffret och deras familjer samt samhället
 • kunna använda några viktiga begrepp, se lista. 

Arbetssätt

Genomgångar

Läsning av faktatexter

Diskussioner

Filmer

Anteckningar

Övningar grupp/enskilt

 

Bedömning

Reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar

Analysera och kritiskt granska likala, natonella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv

Analysera samhällsstukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller

Uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv 

Söka information om samhället från medier, internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet 

Reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetessätt och beslutsprocesser

 

 

Redovisning av kunskaper och förmågor: 

 • Diskussioner i grupper och helklass
 • Värderingsövningar där du ska ta ställning i olika frågor.
 • Gruppredovisning
 • Förhör
 • Resonemangsövningar

 

Begrepp:

Rättegång, Dom, Åtalad, domstol, straffmyndig, straff, böter, kriminalitet, försvarsadvokat, bevis, vittne, brott, brottsoffer, åklagare, domare, nämndeman 

 

Sveriges grundlagar:

- Medborgarna väljer vilka som ska styra landet

- Kungaparets äldsta barn ärver tronen

- Tryckfrihet

- Yttrandefrihet

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6

Matriser

Sh
Kunskapskrav samhällskunskap åk 4-6

F (insats krävs)
E
C
A
Samhällsstrukturer
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Undersöka strukturer i samhället
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
Använda begrepp
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
Värdera & uttrycka ståndpunkter
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.
Demokrati
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
Eleven har goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra utvecklade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
Eleven har mycket goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: