Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Aktivitetsdagar

Skapad 2020-05-11 14:27 i Backebo Dibber Sverige AB
VAD ska vi göra, VARFÖR ska vi göra det och HUR ska vi göra det.
Förskola
På Plantan har vi varje onsdag och torsdag en aktivitetsdag. Under dessa dagar delas barnen upp i mindre grupper inför de olika aktiviteterna.

Innehåll

BAKGRUND

För att öppna uppnå ett gott lärande och en kontinuitet jobbar vi med olika teman under våra aktivitetsdagar. Ett tema sträcker sig över en termin där vi varje vecka eller varannan vecka introducerar nya saker som hör till temat. I temat är alla lärvänner inkluderade.

MÅL

Syftet är att barnen på ett lekfullt och harmoniskt sätt ska utveckla sitt lärande inom olika områden som språk, naturvetenskap och teknik. Skapande aktivitet, social gemenskap och samarbete, samt rörelse och motorik. 

Genom att ha en kontinuitet skapas barnens nyfikenhet till ett fortsatt lärande samt att de är förbereda och insatta i verksamheten. Vilket gör att de är tryggare och lugnare under aktivitetsdagarna när de vet vad som väntas.
 

METOD - GENOMFÖRANDE

Varje/varannan Måndag introduceras barnen för något nytt inom temat under samlingen. Det kan vara genom fakta eller en filmsnutt om det som ska arbetas med. På onsdagar delar vi sedan in barngruppen i tre mindre grupper där varje grupp roterar mellan tre olika stationer. En läs, en skapande samt en rit/skriv/färglägga station. Varje pedagog är stationerad på en station som pedagogen ansvarar för medan den mindre barngruppen roterar. 
Varje pedagog ansvarar för att dokumentera sin egen station. På torsdagarna har vi en gemensam aktivitet kopplat till temat inomhus eller utomhus.

DOKUMENTATION

pedagogerna antecknar och dokumenterar genom bild. Plantan har en dokumentationsvägg inne på avdelningen där vårdnadshavare kan se vad barnen skapat under dagarna. 

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Arbetet utvärderas och följs upp mellan pedagogerna under reflektionstid, teammöten samt avdelningsplanering.

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: