Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bygga vindsnurra

Skapad 2020-05-11 14:45 i Slöingeskolan Falkenberg
Grundskola 4 – 6 Teknik
Hur mäter vi vind? Hur stark kan vinden bli? För att få en förståelse på hur vind kan mätas och hur svag och kraftig den kan vara kommer vi bygga våra egna vindmätare.

Innehåll

Vi kommer bygga en vindmätare för att förstå hur mycket eller lite det blåser. Vi kommer jämföra resultaten från olika dagar och se vilka likheter och skillnader vi ser. 

 

Målet är att du ska kunna 

* Skapa en vindsnurra genom att följa en instruktion och prova dig fram till din lösning

* Göra handlingar som leder arbetet framår

* Göra enkla dokumentationer

 

Bedömning 

* Jag kommer bedöma hur du arbetar på lektionerna när du läser instruktionerna och provar dig fram, hur du arbetar när du gör din vindsnurra samt hur du dokumenterar dina mätningar av vinden. 

 

 

Undervisning och arbetsform 

* Vi kommer arbeta med genomgångar och mycket eget arbete där eleverna får läsa instruktioner och arbeta praktiskt. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: