Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gamla nationella prov matematik 2020

Skapad 2020-05-11 14:41 i Gottsta skola Norrtälje
Resultat och analys av nationella proven åk 6 Skolverket.
Grundskola 6 Matematik
Syftet med de gamla nationella proven är i huvudsak att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning för årskurs 6.

Innehåll

Information om proven

Provet består av fem delprov varav ett är muntligt och de övriga fyra är skriftliga. 

Det muntliga provet genomfördes under höstterminen 2019.

Delprov B och C genomfördes i maj 2020. 

Delprov D och E genomförs I maj 2020.

 

Resultatprofil över de nationella proven i matematik i årskurs 6.

I den ena matrisen visas poängresultat för de olika delproven och de olika betygsstegen. I den andra matrisen visas gränser för provbetyget.

Elevens poängresultat anges i kommentarsfältet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma

Matriser

Ma
Maxpoäng delprov och betygssteg

E -poäng(delprovets maxpoäng)
C-poäng(delprovets maxpoäng)
A-poäng(delprovets maxpoäng)
Total maxpoäng
Delprov A muntligt
(5)
(5)
(5)
(15)
Delprov B utan miniräknare
(25)
(9)
(2)
(36)
Delprov C miniräknare tillåten
(13)
(10)
(6)
(29)
Delprov D miniräknare tillåten
(12)
(11)
(5)
(28)
Delprov E miniräknare tillåten
(5)
(5)
(5)
(15)
Summa
(60)
(40)
(23)
(123)

Ma
Gränser för provbetyget i matematik i årskurs 6

Provbetyg E
Provbetyg D
Provbetyg C
Provbetyg B
Provbetyg A
Totalpoäng
Minst 37 poäng
Minst 59 poäng
Minst 78 poäng
Minst 94 poäng
Minst 107 poäng
Nivåkrav
Minst 12 poäng på lägst nivå C.
Minst 23 poäng på lägst nivå C.
Minst 8 poäng på nivå A.
Minst 13 poäng på nivå A.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: