Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturfenomen och sårbara platser

Skapad 2020-05-11 14:49 i Björkvallsskolan Uppsala
Grundskola 9 Geografi
Vad innebär det att en plats är sårbar? Vilka naturfenomen gör den sårbar? Hur kan människans aktivitet göra att en plats blir sårbar? Vilka naturkatastrofer har inträffat i modern tid? Vilka konsekvenser fick de? Hur kan man förebygga att människor och samhällen påverkas?

Innehåll

Sårbara platser runt om i världen 

Geografi årskurs 9 
 

 

 

Vad vi kommer att lära oss om i arbetsområdet  

 • Hur man kan identifiera sårbara platser i världen 

 • Olika typer av naturkatastrofer som kan inträffa 

 • Klimatförändringar och framtida katastrofer 

 • Hur olika naturfenomen skapar sårbara platser 

 • Förebyggande arbete för att mildra katastrofer  

 

Hur vi kommer att arbeta med innehållet på lektionerna 

 • Genomgångar, textläsning och frågor, dokumentärer, diskussioner, exit tickets 

 

Kunskapskrav kopplade till arbetsområdet 

 • Visa på kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur och resonera om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen 

 • Använda geografiska begrepp som är kopplade till arbetsområdet 

 • Undersöka omvärlden med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker samt föra resonemang om olika källors trovärdighet och relevans 

 • Resonera om ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor samt redogöra för förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in 

Uppgifter

 • Fördjupning naturfenomen och katastrofer

Matriser

Ge
Kunskapskrav geografi åk 7-9

F (insats krävs)
E
C
A
Samspel människa, samhälle & natur
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Geografiska begrepp
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Kartor, källor, teorier,metoder och tekniker
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Hållbarhetsfrågor & förslag på lösningar
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: