Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hemortens historia

Skapad 2020-05-11 15:06 i Aspen Montessori Grundskolor
Under det här temat kommer vi att arbeta med hemortens historia. Forntidsspår, Lerums by, kristendomens roll i skolan och på hemorten, platser, byggnader, yrken och verksamheter i närområdet samt kommunens ansvar-centrala samhällsfunktioner.
Grundskola 1 – 2 SO (år 1-3)
Vad kan du om Lerums historia? Finns det några forntidsspår? Var låg Lerums by? Vilken roll hade kristendomens i skolan förr? Vilka platser och byggnader känner du till från förr? Vilka yrken och verksamheter fanns och finns i närområdet? Vilket ansvar har kommunen?

Innehåll

Hemortens historia

Mål för eleven

Du ska känna till:

 • Forntidsspår som kan hittas i naturen.
 • Lerums historia- platser och byggnader t.ex Hulans herrgård, den gamla skolan och Lerums by.
 •  Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr och nu.
 • Kommunens ansvar och centrala samhällsfunktioner.
 • Hur det var att gå i skolan för 100 år sedan. 

 

Undervisning

 • Vi ska studera kartan och se var Lerums kommun ligger. 
 • Vi ska läsa olika faktatexter om Lerum och skriva gemensamma faktatexter samt måla bilder som stämmer med texten.
 • Vi kommer även att titta på bilder, filmer och sjunga äldre sånger och psalmer. 
 • Vi kommer att få lyssna på berättelser om Lerums historia.
 • Vi ser på filmer från SLI och diskuterar innehållet.
 • Vi tittar på ett avsnitt ur Madicken och samtalar om innehållet. 

Bedömning

Du ska visa att du kan:

-ge exempel på hur man levde förr i tiden.

-berätta om hur det var att gå i skolan för 100 år sedan

-jämföra och berätta om skillnader med hur det var att leva förr och hur det är att leva nu

- några viktiga samhällsfunktioner och ge exempel på yrken i närmiljön

- ge exempel på vilka spår från forntiden vi kan hitta i naturen

- ge exempel på kristendomens roll i skolan och i Lerum förr i tiden

 

Du dokumenterar dina kunskaper genom att skriva och måla i din Temabok.  

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: