Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Eldorado 1A

Skapad 2020-05-11 15:06 i Lingenässkolan Kristianstad
Matte Eldorado 1A & 1B
Grundskola 1 Matematik
Vi kommer att arbeta med matematik flera gånger i veckan. Vi kommer att utgå ifrån matteboken Eldorado. Detta gör vi på flera olika sätt: muntligt, skriftligt, laborativt, digitalt samt genom att spela olika mattespel. Vi kommer att arbeta enskilt, i par och i grupp.

Innehåll

Syfte: Få fördjupad förståelse för talområdet 0-20

 

Lärandemål:

 • Du ska kunna skriva och räkna enkel addition och subtraktion inom talområdet 0-20.
 • Du ska kunna hela tiotal 0-100.
 • Du ska kunna ental och tiotal i positionssystemet.
 • Du ska kunna använda likhetstecknet.
 • Du ska veta vad hälften och dubbelt är.
 • Du ska kunna räkneramsor med 2, 5, och 10-hopp.
 • Du ska kunna klockans hela och halva timmar, veckodagarnas namn.
 • Du ska kunna lösa enkla problemlösningsuppgifter.
 • Du ska kunna de tvådimensionella geometriska formerna cirkel, triangel, kvadrat och rektangel. 
 • Du ska kunna jämföra, uppskatta och mäta längd, vikt samt volym.

 

Undervisning:

Efter muntliga genomgångar i helklass eller grupp, arbetar vi enskilt, i par eller mindre grupper där eleverna hjälper varandra. Vi arbetar med konkreta material, digitalt och med matematikboken Eldorado Grundbok Fokus 1B.

 

Vi kommer att bedöma:

Dina kunskaper kommer vi att bedöma utifrån Skolverkets bedömningsstöd i matematik (separat del här på Unikum). Som grund för vår bedömning kommer även ditt praktiska arbete och deltagande i klassens arbete att vägas in.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: