Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Semiotisk bildanalys

Skapad 2020-05-11 15:12 i Smedshagsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 – 9 Bild
Lär dig att tolka bilder genom att dela upp bilden i olika delar och göra en semiotisk bildanalys.

Innehåll

Semiotisk bildanalys

Du skriva en enkel semiotisk bildanalys. Semiotik är läran om tecken och teckensystem och handlar om hur vi uppfattar bilders betydelse och mening. Den semiotiska analysen kan innehålla en mängd olika begrepp att utgå ifrån, men vi ska hålla oss till följande två: denotation och konnotation. 

 

1.    Välj en bild du vill analysera. Vilken kategori tillhör bilden?

ESTETISKA OCH UNDERHÅLLANDE BILDER Bilder som uttrycker skaparens egna känslor/upplevelser/fantasier eller syn på världen och tillvaron. Bilderna kan vara vackra och tilltalande men också frånstötande och fula - vad som upplevs som vackert/underhållande påverkas av ålder och vilken kultur man vuxit upp i.

 

NYHETS- OCH DOKUMENTÄRBILDER Bilder som skildrar verkligheten utan att först ha arrangerats. Bilder, både stillbilder och rörliga bilder som åskådliggör händelser i samhället. Oftast foton. Förr pålitliga som källa, när det fanns ett negativ = original. Med digital teknik är bilden inte lika pålitligt längre; det går lätt att manipulera digitala bilder.

 

PROPAGANDA OCH REKLAMBILDER Propagandabilder vill påverka betraktaren att tänka i en viss riktning. Används t.ex när man gör valaffischer, eller propagerar för olika saker. Reklambilder vill påverka betraktaren att vilja köpa en vara eller en tjänst. Bägge bildtyperna är ofta kombinerade med text som förstärker syftet med bilden.

 

INFORMERANDE OCH INSTRUERANDE BILDER Bilder som informerar om olika saker, på ett neutralt sätt. Bilder som instruerar hur man skall göra, t.ex hur man vispar samman en smet eller monterar en möbel.

 

 

2.     ”Beskriv som att du berättar för någon som inte kan se.”

 

Se först den här filmen om bildanalys: https://www.youtube.com/watch?v=XecEdJsQ6n4

 

Stödord:

 

Denotation (vad ser du på bilden):

Människorna, föremålen, miljön, händelser. Linjer, färger, ljus och bildvinkel.

 

Konnotation (hur tolkar du bilden):

Stämningen, vad hördu? Ser du? Känner du? Varför känner du så?

 

Syftet? Vad handlar bilden om?

Vad tror du konstnärens budskap är?

Är det en reklambild? Ska den underhålla? Något annat? 

Uppgifter

  • Semiotisk bildanalys

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: