Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntligt framförande

Skapad 2020-05-11 15:30 i Riala skola Norrtälje
Under några lektioner skriver du en text om något du vill berätta om. Du övar dig att kunna berätta innehållet utan att läsa innantill. Vid presentationen har du några stödord som hjälp.
Grundskola 3 – 4 Svenska
Du övar på att muntligt presentera något inför en grupp. Du tränar på att berätta med hjälp av stödord.

Innehåll

Du ska planera ett muntligt framträdande för en grupp elever i valfri ålder. Du får välja område själv efter eget intresse. Du ska kunna berätta fritt med hjälp av stödord eller bildstöd, ex. Power-Point.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare
  Sv  C 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  A 6

Matriser

Sv
Muntligt framförande

--->
--->
--->
--->
Disposition
Saknar "röd tråd" och hoppar fritt mellan olika saker.
Har en tanke och försöker hålla sig till den.
Har en tydlig "röd tråd" från början till slut
Väljer medvetet ordning så att det ena naturligt länkar till det andra.
Ögonkontakt
Läser innantill utan att se publiken.
Kommer ihåg att se på publiken ibland.
Har stödord och mycket ögonkontakt.
Läser av publiken och anpassar framförandet därefter.
Röst
Det är svårt för publiken att höra vad som sägs.
Inser att du inte hörs – och gör något åt det!
Talar högt och tydligt.
Utnyttjar röstens dynamik och har rätt andningsteknik.
Ordval
"Ekar" formuleringar ur en text du inte själv förstår
Använder ord du vet att publiken förstår
Förklarar svåra ord och undviker onödiga mellan-ord som "typ, ba, liksom".
Varierar ordvalet och finner hela tiden det exakta ordet
Kroppsspråk
Rör dig så att publiken "inte hör" vad som sägs.
Står stadig och samlad fast "knäna darrar".
Funderar vid tränandet hur gester ska kunna användas vid presentationen.
Använder gester och rörelser vid framträdandet, så att de förstärker budskapet.
Inledning
Inleder med "Nu ska jag..."
Försöker ha en inledning som fångar publiken.
Har en inledning som verkligen får publiken med på noterna.
Bjuder på en smart inledning som ingen glömmer.
Avslutning
Efter några sekunder förstår alla att det är slut.
Säger: "Nu är det slut!"
Avrundar så alla förstår att det är en avslutning.
Avslutar med "knorr" som ingen glömmer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: