Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten ht19 vt20.

Skapad 2020-05-11 15:29 i 133551 Förskolan Engelsk-Svenska Stockholm Södermalm
Förskola
Det här är den fjärde och sista perioden i Södermalms kommunala förskolors systematiska kvalitetsarbete. Totalt har vi fyra perioder: Projektuppstart samt tre Uppföljningsperioder som alla följer vårt pedagogiska år. Det här är den tredje uppföljningen av projektarbetet där vi formulerar en Projektsammanfattning. Projektsammanfattning är en utvärdering av projektet som görs i slutet av vårterminen. I sammanfattningen gör pedagogerna en analys av sin undervisning och barnens förändrade kunnande/lärande/utveckling. Sammanfattningen utgör underlag för gruppens självvärdering genom WKI (Stockholms stads Webbaserade kvalitetsindikator)

Innehåll

Formulera er Projektsammanfattning med hjälp av materialet i stödtexten nedan. När ni är klara tar ni bort stödtexten och låter er beskrivning vara kvar.   

 
Stödtext:                                                                                   

 

Formulera projektsammanfattning

Med Karins hjälp har projektet tagit en tydligare form under arbetets gång. Vi har arbetat med det rinnande vattnet vid handfaten, bubblor, öst och hällt, flyta och sjunka. Under denna termin har vi mer arbetat med vatten i ateljén då vi såg att ateljén som nu erbjöd mer material väckte barnens intresse. Från början ville barnen använda allt i ateljén och tömma ut innehållet i lådor och korgar men vartefter de fick läras sig att använda vatten, färg och pensel så har barnen övergått till att ta fram materialet själva och börja arbeta med färgerna och pappret. Barnen tillägnade sig kunskaper som de använde sig av i andra sammanhang exempelvis så målade de med tusch och sedan målade de med vatten över tuschen. Kunskapen om att något händer när man doppar penseln och stryker den över papper eller något annat material använder de sig av när de målar eller undersöker och när de använder penslar ute i lek. Barnen har fått undersöker materialens olika egenskaper i kombination med vatten - färgat papper och vatten, tusch och vatten, lera och vatten, färg och vatten, salt, vatten och färg.

Vi har försökt att använda oss av reflektionstiden även när det har varit tajt med personal, vi har prioriterat den. Vi har försökt att föra Karins kunskaper vidare mellan oss då vi inte alltid har kunnat sitta tillsammans. Till nästa projekt ska vi försöka ha tydligare struktur kring hur vi ska använda projektdagarna och vem som gör vad vilken dag. Vi fortsätter att tänka att även om det är mycket omkring oss kan åtminstone en grupp göra det som var planerat.

Vi har lagt upp en lärlogg i skolplattformen så att föräldrarna har kunnat ta del av projektet och vi tänker att det ska vi göra oftare i kommande projekt. Vi behöver reflektera mer tillsammans med barnen i kommande projekt.             

 

Här beskriver ni med stöd av text och bild projektets innehåll. Sammanställ - med stöd av nedanstående punkter - innehållet till en digital berättelse. Berättelsen/sammanfattningen delas sedan med gruppens vårdnadshavare. Som grund för sammanfattningen använder ni er av tidigare underlag: Projektbeskrivning, Projektavstämning, reflektion och analys.    

 

Ta stöd av följande punkter när ni formulerar er projektsammanfattning:   

 • Hur uppfyllde vi projektets syfte/fråga? Och varför 

 • Hur har barnen haft inflytande i projektet? 

 • Hur reflekterade vi med barnen? 

 • Vilket lärande och förändrat kunnande har skett i gruppen? 

 • Vilket lärande och förändrat kunnande har skett hos enskilda barn? 

 • Hur har barnen fått syn på sin egen/varandras lärande och förändrat kunnande? 

 • Hur har vår organisation (dag- och veckoorganisation, roller och ansvar) fungerat? 

 • Hur har den pedagogiska miljön fungerat? 

 • Hur har vårdnadshavarna involverats? 

 • Vad blev bra/mindre bra – och varför? 

 • Var det något som förvånade oss? 

 • Vad är vi mest stolta över i projektet? 

 • Vår viktigaste lärdom inför framtida projekt? 

 • Vilka erfarenheter har vi gjort under året, som kanske kan bli till  beprövade erfarenheter? 

 • Tankar om kommande pedagogiska år?  

 • Kompetensutveckling?   

 

Kom ihåg att publicera er Projektsammanfattning  

 

Mer stöd till dig som pedagog:

Använd stödmaterialet för Södermalms pedagogiska år, kopplat till de fyra olika perioderna i det pedagogiska året. Stödmaterialet finns i OneNote: Arbetsbok PoB. I Stödmaterialet finns verktyg för observation, reflektion och analys.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: